Frågor och svar om den tobakslagen

Finlands tobakslag är i kraft från och med 15.8.2016.

Nedan följer en sammanställning av några av de vanligaste frågorna om de ändringar den nya tobakslagen medför.

Frequently asked questions

Further information

Meri Paavola, Ministerial Adviser 
Ministry of Social Affairs and Health, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Asiakkuus ja toimintaympäristö -yksikkö / ASTO, Hyvinvoinnin- ja terveydensuojelu -tulosryhmä / HYT 0295163343