Antti: Konsultativ tjänsteman på förvaltnings- och planeringsavdelningen

Valkopaitainen ja silmälasipäinen mies osoittaa tussilla valkoisella taululla olevia numeroita.Antti Alila söker och producerar information om ekonomin i social trygghet. Uppgifterna är mångsidiga eftersom han på morgonen kan fundera på kostnaderna för studerandehälsovården och på eftermiddagen på pensionsindex. Vid sidan om sitt arbete har Antti studerat matematik på universitetet. Han får tenta fast mitt på dagen

Vad betyder ditt arbete i praktiken?

- Jag söker, samlar och producerar information till ministeriets ledning och experter om ekonomin inom social trygghet. Det är viktigt att känna till statistik som beskriver social trygghet. Ofta gör jag uppskattningar om hur ändringar i lagstiftningen påverkar kostnaderna. Jag gör även långsiktiga prognoser för sociala utgifter där man uppskattar hur befolkningens stigande ålder påverkar kostnaderna för social trygghet.

Hur påverkar ditt arbete finländarnas vardag?

- Mitt arbete har en indirekt inverkan på medborgarnas vardag. Vi stödjer ministeriets ledning och experter samt arbetsgrupper. Nyligen diskuterade en arbetsgrupp utvecklingen av mun- och tandvården. Om tjänsterna inom tandvård ändras utgående från det syns det i medborgarnas vardag. Min uppgift var att samla information om kostnaderna inom tandvård för arbetsgruppen.

Varför vill du arbeta på SHM?

- Ursprungligen hade jag ingen särskild önskan att jobba på SHM. Jag hade ändå sedan ung en uppfattning om att staten är en bra och jämförelsevis säker arbetsgivare. Arbetstiderna är vanligtvis inte överdrivet flexibla, de är ofta regelbundna. Jag kom till ministeriet när vår enhet en gång i tiden sökte en ställföreträdare.

Hur är SHM som arbetsplats?

- För en nationalekonom är det en bra arbetsplats eftersom teorierna som lärts ut under nationalekonominkurserna sammanfogas och sedan syns de i verkligheten ute i samhället. Kollegerna är verkligen sakkunniga och sköter sitt arbete bra. Man kan fråga sina arbetskamrater och chefer om man undrar över något eller om man behöver stöd.

Hur ser SHM på kombinationen av arbete och fritid?

- Även om det ibland förekommer rusningstoppar och ibland är lugnare förblir arbetsdagarnas längd 7 - 10 timmar. Då har man tid för studier, familj och fritidsintressen. Vid behov har det till exempel funnits tid för matematikstudier.

Vilka färdigheter och personliga egenskaper behövs i ditt arbete?

- Man måste vara du med siffror. Man behöver ett logiskt tankesätt och man måste vara noggrann. Man måste skriva mycket, det är viktigt. Man träffar ofta andra människor vilket gör att det krävs samarbetsförmåga och att man är redo för socialt umgänge.

Vad är det bästa i ditt arbete?

- Frågorna som behandlas här är viktiga för samhället och intressanta. Jag får göra det som intresserar mig själv och det som jag själv upplever meningsfullt. Arbetskamraterna är trevliga och arbetsgemenskapen är också trevlig.

Information

Name: Antti Alila
Job: Ministerial Adviser (Administration and Planning Department)
Education: Master of Political Science (national economics), Bachelor of Science (mathematics)
Duration of service at the Ministry of Social Affairs and Health: almost seven years (started in March 2007)
Prior experience: worked in administration at the Helsinki School of Economics for just over six months after graduation and before starting at the Ministry of Social Affairs and Health.