Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö

Terveydenhuollon henkilökuntaaSosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön valtakunnallisesta ohjauksesta ja henkilöstövoimavarojen kehittämisestä.

Ohjauskeinoja ovat lainsäädäntö, suositukset sekä valtionavustukset kuntien kehittämishankkeisiin.

Ministeriön tavoitteena on turvata sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyys ja hyvä ammatillinen osaaminen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön koulutuksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Henkilöstön pätevyydestä säädetään laeissa

Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon henkilöstön ammatillisesta koulutuksesta ja pätevyydestä säädetään laeissa ja asetuksessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kehittäminen

Henkilöstö on sosiaali- ja terveydenhuollon strateginen voimavara ja toiminnan keskeinen menestystekijä. Henkilöstövoimavarojen kehittämisellä vaikutetaan palvelujen laatuun ja tuloksellisuuteen sekä henkilöstön työhyvinvointiin. 

Neuvottelukunnat ja työryhmät tukevat kehittämistä

Ammattihenkilöiden neuvottelukunnat arvioivat alan koulutuksen kehittämistarpeita ja tekevät aloitteita koulutuksen uudistamiseksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakointi

Sosiaali- ja terveysministeriö osallistuu työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointiin Opetushallituksen koulutustoimikunnissa.

Further information

Juha Luomala, Senior Ministerial Adviser, Social Affairs 
Ministry of Social Affairs and Health, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö / ASI 0295163492  


Marjukka Vallimies-Patomäki, Ministerial Adviser 
Ministry of Social Affairs and Health, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö / ASI 0295163373