Virkamiesjohto

STM:n kansliapäällikkö Kirsi VarhilaMinisteriön ylin virkamies on kansliapäällikkö Kirsi Varhila.

Kansliapäällikkö johtaa, kehittää ja valvoo sosiaali- ja terveysministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa.

Hän vastaa

  • ministeriön toiminnasta ja huolehtii, että sen tehtävät hoidetaan tuloksekkaasti
  • lainsäädännön valmistelun laadusta ministeriössä
  • virkamiesvalmistelun yhteensovittamisesta ministeriössä sekä virkamiesyhteistyön järjestämisestä yhdessä muiden ministeriöiden kanssa
  • ministeriön henkilöstöhallinnon ja muun sisäisen hallinnon johtamisesta ja kehittämisestä
  • ministeriön hallinnonalan tavoitteiden valmistelusta ja niiden toteutumisen seurannasta
  • ministeriön hallinnonalan organisaatiosta ja sen kehittämisestä
  • ministeriön ja sen hallinnonalan yleisestä turvallisuudesta sekä varautumisesta.

Osastopäälliköt vastaavat johtamisesta osastoillaan. Erillisten tulosryhmien johtajat vastaavat tulosryhmiensä johtamisesta.

Further information

Nina Tuominen, kansliapäällikön sihteeri 
Ministry of Social Affairs and Health, Kansliapäällikkö, Kansliapäällikön alaiset 0295163360