Osallisuuden edistäminen

Osallisuuden edistäminen - kuvituskuvaOsallisuuden vahvistamisessa sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla ovat

  • köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäiseminen
  • asumisen tukeminen palveluilla ja asumistuella
  • vammaispoliittiset kysymykset
  • romanipoliittiset kysymykset
  • maahanmuuttajien ja muiden erityisryhmien hyvinvointi ja terveys
  • sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistaminen
  • viimesijaisen toimeentulon turvaaminen.

Yleisesti STM:n vastuulla on huolehtia siitä, että ihmisillä on kohtuullinen toimeentulo ja toimivat peruspalvelut.

Osallisuus merkitsee mukanaoloa, vaikuttamista sekä huolenpitoa ja yhteisesti rakennetusta hyvinvoinnista osalliseksi pääsemistä.

Sosiaali- ja terveyspolitiikalla tuetaan eri-ikäisten lasten ja aikuisten, naisten ja miesten sekä kieli-, kulttuuri- ja muiden vähemmistö- tai erityisryhmien osallisuutta ja ihmisarvoista elämää. Näihin asioihin vaikutetaan keskeisesti myös työtä, asumista, koulutusta, liikkumista, ympäristöä ja rakentamista koskevilla ratkaisuilla.

Further information

Kari Ilmonen, Deputy Director General 
Ministry of Social Affairs and Health, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Lapset ja nuoret-tulosryhmä / LANU 0295163299  

Related topics