EN FI SV

Partiellt arbetsföra med i arbetslivet

Programmet Partiellt arbetsföra med i arbetslivet har avslutats och sidorna uppdateras inte längre.

I Finland finns det tiotusentals partiellt arbetsföra som skulle vilja arbeta. Programmet Partiellt arbetsföra med i arbetslivet (2013-2015) erbjuder stöd och verktyg för att partiellt arbetsföra ska kunna stanna i arbetslivet eller få sysselsättning. Programmet gäller både dem som är i arbetslivet och partiellt arbetsföra som befinner sig utanför arbetslivet.

Programmet består av två helheter:
1. Ett verksamhetskoncept som förebygger arbetsoförmåga samt främjar partiellt arbetsföra att fortsätta i arbetslivet eller få sysselsättning.
2. Minskning av lagstiftningsfaktorer som försvårar sysselsättningen bland partiellt arbetsföra.

Koncept: Alla metoder ska tas i bruk

Syftet med verksamhetskonceptet är att säkerställa att det finns en välfungerande kedja av tjänster för partiellt arbetsföra som hjälper dem att fortsätta arbeta eller få sysselsättning. Arbetsgivaren eller arbets- och näringsbyrån ansvarar för ibruktagande av det urval av metoder som ingår i konceptet.

En personlig samordnare, som utses för den partiellt arbetsföra, använder olika medel, tjänster och förmåner för att skapa en individuellt anpassad helhet. Om den partiellt arbetsföra är med i arbetslivet utses samordnaren av arbetsgivaren, i annat fall utses samordnaren av arbets- och näringsbyrån.

Hindren för sysselsättning ska avlägsnas

En arbetsgrupp som utrett hinder och lösningar för att avlägsna dessa hinder för sysselsättning av partiellt arbetsföra har redan publicerat sin slutrapport. I den ingår förslag på lagstiftningsändringar som skulle förbättra partiellt arbetsföras möjligheter till sysselsättning eller att fortsätta arbeta.

Antalet partiellt arbetsföra ökar hela tiden

År 2011 fick nästan 260 500 personer invalidpension i Finland. Av dem fick cirka 10 procent delinvalidpension. Varje år lämnar cirka 25 000 personer arbetslivet genom delinvalidpension.

De vanligaste orsakerna till partiell arbetsförmåga är sjukdomar i stöd- och rörelseorganen samt psykiska problem.

Ytterligare information

Ledare för programmet Päivi Mattila-Wiro, [email protected]
Projektchef Raija Tiainen, tfn 0295 163 610, [email protected]
Överdirektör Outi Antila, tfn 0295 163 164, [email protected] (hinder för sysselsättning)