Partiellt arbetsföra med i arbetslivet: Undersökning om verksamhetskonceptets effekter

Programmet Partiellt arbetsföra med i arbetslivet har avslutats och sidorna uppdateras inte längre.

I programmet Partiellt arbetsföra med i arbetslivet har man påbörjat en ny undersökning där man utreder hur verksamhetskonceptet fungerar och vilka effekter det har. Undersökningsmaterialet samlas från 12 organisationer där konceptet för närvarande testas i pilotprojekt.

Kvalitativa och kvantitativa undersökningar

Undersökningen består av både kvalitativa case-undersökningar och kvantitativa undersökningar.

   Kvalitativ case-undersökning
Processer
som
genomförs
i konceptet    

Faktorer som
förhindrar och främjar
genomförandet av konceptet

Konceptets fördelar
med tanke på
individen och organisationen
Nätttjänstens
användbarhet och
utvecklings-objekt
  Kvantitativ undersökning
 Verksamhetskonceptets ekonomista effekter

Hur konceptet fungerar och vilka dess effekter är utreds genom temaintervjuer, dagboksmetoder, processbeskrivningar, narrativa case-beskrivningar samt bedömningar av de ekonomiska effekterna. De ekonomiska effekterna bedöms utifrån klientens, organisationens och samhällets synpunkter.

Under undersökningens gång görs tre publikationer och tre examensarbeten.

Undersökningsresultaten kommer att utnyttjas vid bland annat vidare utveckling av verksamhetskonceptet, planering av nättjänsten och utbildning av samordnare.

Ytterligare information

Forskningschef Nina Nevala, tfn 040 734 4166, [email protected]