Tehdään pohjoismainen hyvinvointimalli näkyväksi

Väestön ikääntyminen, muutokset taloudessa ja työelämässä sekä maailmanpolitiikan kriisit luovat uusia haasteita hyvinvointivaltiolle. Kolmen ministeriön yhteishanke "Pohjola 2020" hakee uusia eri sektorien yli yltäviä ratkaisuja ja toimintamalleja yhteiskunnan hyvinvoinnin ja tasa-arvon säilyttämiseen uudessa tilanteessa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttavat yhdessä hankkeen ”Hyvinvoivien ihmisten innovatiivinen ja avoin Pohjola 2020 – Mahdollisuuksien tasa-arvoa hyvinvoinnista, kulttuurista, koulutuksesta ja työstä”. Suomen pohjoismaisella puheenjohtajuuskaudella vuonna 2016 käynnistynyt prioriteettihanke päättyi vuonna 2018.

Kohti vahvempaa pohjoismaista hyvinvointipoliittista yhteistyötä

Pohjola 2020-hankkeen teemoja ovat hyvinvointi, moninaisuus, yhdenvertaisuus, sukupuolten tasa-arvo, pohjoismainen tutkimus- ja innovaatiotoiminta ja kulttuurisesti kestävä kehitys. Erityisesti lasten ja nuorten näkökulma huomioidaan eri teemojen tapahtumien suunnittelussa.

Hankkeen tavoitteena on analysoida ja viedä eteenpäin  uusia ratkaisuja hyvinvoinnin ja tasa-arvon kehittämiseen pohjoismaisissa yhteiskunnissa. Hankkeen  tavoitteena on myös vahvistaa pohjoismaista hyvinvointipoliittista yhteistyötä ja tiedon jakamista eri toimijoiden kesken.
Hankkeessa käytetään pohjoismaisten asiantuntijalaitosten osaamista.

Prioriteettihankkeen kokonaisbudjetti vuosille 2016 - 2018 on 900 000 euroa. Pohjoismaiden ministerineuvosto vastaa hankkeen rahoituksesta.

Hankkeessa toteutetut

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Kirsi-Marja Lehtelä, THL p. 029 524 6879
Projektisuunnittelija Mia Mäkinen, STM, p. 029 516 3075

In Quest for Sustainable Europe The Economy of Wellbeing