STM:n hallinnonalan oheistapahtumat EU-puheenjohtajakaudella

Suomen puheenjohtajakaudella järjestetään useita oheistapahtumia, jotka liittyvät sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan teemoihin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tapahtumat löydät täältä:

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen eli Fimean kokoukset on koottu tänne:

Heinäkuu

Inno-kokous: SAWP, EU-IN, EUnetHTA ja CTFG

17.–19.7.2019

Järjestäjät:
Fimea, Euroopan lääkevirasto EMA, sekä Heads of Medicines Agencies ja Euroopan komissio

 • Scientific Advice Working Party (SAWP)
  Tieteellisen neuvonnan työryhmä
 • EU-Innovation Network (EU-IN)
  Varhaisvaiheen teknologioiden identifiointi (horizon scanning) ja kansallisen tieteellisen neuvonnan kehittäminen
 • Health Technology Assessment (EUnetHTA)
  EU-tason HTA-virastojen yhteistyöfoorumi, keskittyy erityisesti terveystaloustieteelliseen arviointiin
 • Clinical Trial Facilitation Group (CTFG)
  Kliinisten lääketutkimusten yhteiset käytännöt ja harmonisointi Euroopan lääkeverkostossa

Yhteyshenkilö:
Ritva Pakarinen, Fimea
[email protected]
p. 029 522 3113

Syyskuu

Genomics to Healthcare

13.9.2019

Järjestäjä:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhteistyössä FinnGen-tutkimushankkeen kanssa

Yhteyshenkilö:
Viveca Bergman, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
[email protected]
p. 029 524 7402

Euroopan lääkevalvontavirastojen päälliköiden kokous 

Järjestäjät:
Fimea ja Euroopan lääkevirasto EMA

Yhteyshenkilö:
Ritva Pakarinen, Fimea
[email protected]
p. 029 522 3113

Families and Carers at the Heart of Europe – their role in the economy of well-being

Järjestäjät:
EUFAMI ja FinFami – Mielenterveysomaisten keskusliitto ry

Yhteyshenkilö:
Pia Hytönen, FinFami
[email protected]
p. 040 776 5911

Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP)

25.–27.9.2019 

Järjestäjät:
Fimea, Euroopan lääkevirasto EMA, sekä Heads of Medicines Agencies

 • Eläinlääkekomitea 
  Keskitetyn menettelyn myyntilupahakemusten arviointi EU:n komission päätöksentekoprosessia varten.  
 • Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures - Veterinary (CMDv)
  Myyntilupien tunnustamismenettelyn ja hajautetun menettelyn koordinointiryhmä, eläinlääkkeet

Yhteyshenkilö:
Ritva Pakarinen, Fimea
[email protected]
p. 029 522 3113

Lokakuu 

INVEST – Towards the next welfare state?

4.10.2019

Järjestäjät:
THL ja Turun yliopisto/ INVEST-lippulaivahanke

Yhteyshenkilö:
Viveca Bergman, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
[email protected]
p. 029 524 7402

EU conference on child health and well-being

3.–4.10.2019

Järjestäjät:
COFACE Families Europe ja Väestöliitto

Yhteyshenkilö:
Liz Gosme, COFACE Families Europe
[email protected]

Staffing for care – caring for staff

3.-4.10.2019

Järjestäjät:
EASPD ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö yhdessä Kehitysvamma-alan neuvottelukunnan kanssa. Mukana järjestelyissä myös Inclusion Europe.

Yhteyshenkilö:
Kirsi Konola, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
[email protected]
p. 0207 713 558

One Health Security Conference

14.–15.10.2019
Järjestäjä: THL / SHARP Joint Action -konsortio

Yhteyshenkilö:
Viveca Bergman, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
[email protected]
p. 029 524 7402

CHMP + PRAC

21.–23.10.2019

Järjestäjät:
Fimea ja Euroopan lääkevirasto EMA

 • Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP)
  Lääkevalmistekomitea. Keskitetyn menettelyn myyntilupa-hakemusten arviointi EU:n komission päätösprosessia varten.
 • Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC)
  Lääketurvallisuus- ja riskienarviointikomitea

Yhteyshenkilö:
Ritva Pakarinen, Fimea
[email protected]
p. 029 522 3113

Demographic Change, Equality and Wellbeing – Towards Integrated Policies for Ageing Societies

30.10.2019
Järjestäjä: THL ja Suomen Akatemia

Yhteyshenkilö:
Viveca Bergman, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
[email protected]
p. 029 524 7402

Kanta Services – Lessons Learned and Next Steps in Digitalizing Welfare and Healthcare Services in Finland (webinaari)

31.10.2019
Järjestäjä: THL

Yhteyshenkilö:
Viveca Bergman, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
[email protected]
p. 029 524 7402

Marraskuu

Working Group of Enforcement Officers (WGEO)

10.–13.11.2019

Järjestäjät:
Fimea ja Heads of Medicines Agencies

 • Lääkerikollisuuteen liittyvät ilmiöt ja uhkat. Kokous järjestetään yhteistyössä Ruokaviraston kanssa.

Yhteyshenkilö:
Ritva Pakarinen, Fimea
[email protected]
p. 029 522 3113

Vision Zero Summit 2019
Strategy. Mindset. Practice.

12.–14.11.2019

Järjestäjät:
Työterveyslaitos ja kansallinen Nolla tapaturmaa -foorumi

Yhteyshenkilö:
Minna Huuskonen, Työterveyslaitos, www.visionzero.fi
[email protected]
p. 030 474 2240

IT Directors + CMDh

18.–20.11.2019 

Järjestäjät:
Fimea, Euroopan lääkevirasto EMA, sekä Heads of Medicines Agencies

 • Lääkevirastojen IT-johtajien työryhmä
 • Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures - Human (CMDh) - Tunnustamismenettelyn ja hajautetun myyntilupamenettelyn koordinointiryhmä, ihmislääkkeet.

Yhteyshenkilö:
Ritva Pakarinen, Fimea
[email protected]
p. 029 522 3113

Lääkinnällisten laitteiden toimivaltaisten viranomaisten 45. kokous

18.–20.11.2019 (varalla 14-16.10.2019)

Järjestäjä:
Valvira

Yhteyshenkilö:
Heikki Mattlar, Valvira
[email protected]
p. 029 5209 506

COMP + PDCO+  CAT 

20.–22.11.2019 

Järjestäjät: 
​Fimea ja Euroopan lääkevirasto EMA

 • Committee for Orphan Medicinal Products (COMP) - Harvinaisiin sairauksiin tarkoitettujen lääkkeiden arviointi
 • Paediatric Committee (PDCO) - Lastenlääkekomitea
 • Committee for Advanced Therapies (CAT) - Pitkälle kehittyneiden terapioiden komitea

Yhteyshenkilö:
Ritva Pakarinen, Fimea
[email protected]
p. 029 522 3113

Supporting non-violent and participatory childhoods

26.11.2019

Järjestäjä:
THL

Yhteyshenkilöt:
Taina Laajasalo, THL, [email protected]
Marjo Malja, Pirjo Lillsunde, STM
[email protected]

Heads of Medicines Agencies (HMA) 2 - Euroopan lääkevalvontavirastojen päällikkökokous 

27.–29.11.2019

Järjestäjät:
Fimea ja Euroopan lääkevirasto EMA

Yhteyshenkilö:
Ritva Pakarinen, Fimea
[email protected]
p. 029 522 3113

Joulukuu

Innovations in Health and Social Care – Enhancing Health and Wellbeing in Europe

3.12.2019 (Brysseli)

Järjestäjä:
THL, Suomen Akatemia ja ISS (Istituto Superiore di Sanità, Italia) / TO-REACH-konsortion puolesta

Yhteyshenkilö
Viveca Bergman, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
[email protected]
p. 029 524 7402

Europe That Protects: Safeguarding Our Planet, Safeguarding Our Health

3.–4.12.2019

Järjestäjä:
THL yhteistyössä Euroopan komission ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa

Yhteyshenkilö
Viveca Bergman, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
[email protected]
p. 029 524 7402

New openings of cancer screening in Europe - iPAAC Joint Action

5.12.2019

Järjestäjä:
Cancer Society of Finland, THL, iPAAC, EU

Yhteyshenkilö
Satu Lipponen, Suomen Syöpäyhdistys
[email protected]
p. 050 563 4558

Supporting refugees’ mental health  (Pakolaisten mielen hyvinvoinnin tukeminen)

11.–12.12.2019

Järjestäjä:
THL

Yhteyshenkilö
Viveca Bergman, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
[email protected]
p. 029 524 7402

Further information

Noora Saarinen, Senior Specialist 
Ministry of Social Affairs and Health, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVR 0295163039