FI SV EN

Brexit ja työkäyttöön tarkoitetut tuotteet

Ministeriö toimii henkilönsuojainten, koneiden ja köysiratojen toimivaltaisena markkinavalvontaviranomaisena. Kyseisiä tuotteita koskee Euroopan unionissa (EU) yhteinen tuotelainsäädäntö.

Jos Iso-Britannia päätyy eroon EU:sta, siitä tulee ns. kolmas maa, josta työkäyttöön tarkoitettuja tuotteita ei saa tuoda vapaasti EU:n markkinoille. Tähän asti Isosta-Britanniasta tuotteita tuoneet ovat olleet jakelijoita. Mahdollisen eron myötä Isosta-Britanniasta tuotteita tuovat ovat maahantuojan roolissa. Maahantuojan velvollisuudet ovat laajemmat kuin jakelijan. 

Ilmoitetut laitokset ovat erityisiä tuotteen vaatimustenmukaisuutta arvioivia laitoksia, joiden tiedot julkaistaan Euroopan komission NANDO-järjestelmässä. Ison-Britannian ilmoitetut laitokset menettävät EU-eron yhteydessä oikeutensa toimia ilmoitettuina laitoksina EU:ssa. Tällä ei ole vaikutusta EU:ssa aiemmin markkinoille saatettuihin tai käyttöön otettuihin tuotteisiin, joilla on ollut markkinoille saattamisen hetkellä brittiläisen ilmoitetun laitoksen laatima tyyppitarkastustodistus tai muu asiakirja vaatimustenmukaisuuden arvioinnista. 

Brexitin jälkeen uusi vaatimustenmukaisuutta osoittava asiakirja pitää olla sellaisilla tuotteilla, joiden vaatimustenmukaisuuden arviointi oli ennen brexitiä tehty laitoksessa, joka sijaitsee Isossa-Britanniassa.

Markkinavalvontaan ei vaikuta, eroaako Iso-Britannia EU:sta sopimuksella vai ilman sitä. Jatkossakin viranomainen valvoo, että tuote on turvallinen käytössä ja että sen asiakirjat ja merkinnät ovat lainsäädännön vaatimusten mukaiset.

Further information

Pirje Lankinen, Ministerial Adviser 
Ministry of Social Affairs and Health, Department for Work and Gender Equality / TTO, Steering and Field Operations Unit / VY 0295163488