Reformen av lagstiftningen om funktionshinderservice

Avsikten var att handikappservicelagen och specialomsorgslagen skulle slås samman till en lag om särskild service för personer med funktionsnedsättning. 

Regeringen överlämnade en proposition om detta till riksdagen den 27 september 2018. Propositionen förfaller vid utgången av riksdagsperioden. Följande regering torde ta ställning till hur funktionshinderservicen ska reformeras.

Further information

Jaana Huhta, Senior Ministerial Adviser 
Ministry of Social Affairs and Health, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163407  


Anne-Mari Raassina, Ministerial Adviser 
Ministry of Social Affairs and Health, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163405  


Kirsi-Maria Malmlund, Legal Adviser 
Ministry of Social Affairs and Health, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163073