Henkilöt hankkeiden takana: Emilia Sormunen – esteettömyysdirektiivin toimeenpano

Emilia Sormunen

Esteettömyysdirektiivin tavoitteena on vammaisten henkilöiden täysimääräinen ja tehokas osallistuminen yhteiskuntaan ja itsenäisen elämän helpottaminen YK:n vammaisyleissopimuksen mukaisesti. Direktiivin kansallista toimeenpanoa koordinoi STM:ssä hankepäällikkö Emilia Sormunen.

Emilia on valmistunut Lapin yliopistosta hallintotieteiden ja oikeustieteen maisteriksi. Valtiolla hän on työskennellyt noin kymmenen vuoden ajan. Viimeisimpänä Emilia on toiminut vuonna 2018 perustetussa aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonnan yksikössä lakimiehenä ja yksikön päällikkönä. 

– Saavutettavuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä esteettömyyttä digitaalisessa ympäristössä. Myös esteettömyysdirektiivillä on vahva viestintä- ja tietotekninen lähestymiskulma, joten sääntelyn tausta on osittain minulle tuttua, Emilia kertoo.

Esteettömyysdirektiivi (Accessibility Act) on Euroopan unionin säätämä direktiivi, joka pyrkii varmistamaan yhteisen lähestymistavan tuotteiden ja palveluiden esteettömyydelle. Direktiivi koskee erityisesti vammaisille henkilöille tärkeitä tuotteita ja palveluita, joiden esteettömyysvaatimukset kuitenkin vaihtelevat tällä hetkellä EU:n jäsenvaltioiden välillä.

Yhteistyötä kansallisella ja EU-tasolla

STM:n tehtävä on esteettömyysdirektiivin kansallisen toimeenpanon koordinointi. Työryhmään kuuluu edustajia useista ministeriöistä, koska direktiivin soveltamisala on laaja. Työryhmän tapaamisissa kuullaan myös kutsuttuja asiantuntijoita. Tärkeimpiin sidosryhmiin kuuluvat elinkeinoelämän edustajat sekä eri järjestöt esimerkiksi vammais- ja vanhusaloilta. 

Kansallisten toimijoiden lisäksi EU:n muissa jäsenvaltioissa tehdään implementointityötä, joten katse täytyy kääntää myös rajojen ulkopuolelle. Esteettömyysdirektiivin yksi tavoite on poistaa ja ehkäistä esteitä, jotka aiheutuvat jäsenvaltioiden erilaisista esteettömyysvaatimuksista.

Sidosryhmien osallistaminen osana direktiivin toimeenpanoa

Esteettömyysdirektiivin myötä lainsäädännöllisiä esteettömyysvaatimuksia tulee noudattaa tiettyjen tuotteiden ja palveluiden osalta sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. 

– Huoli siitä, että esteettömyysdirektiivi aiheuttaa paljonkin työtä on varmasti aiheellinen, mutta uskon että pitkällä aikavälillä se aiheuttaa positiivisen muutoksen yhteiskunnassa. Tarkoitus on, että huomioidaan erilaiset käyttäjät jo heti suunnittelun alkuvaiheessa, sillä jälkikäteen korjaaminen on aina kallista, Emilia huomauttaa.

Esteettömyysdirektiivin kansallisen toimeenpanon keskeisin tavoite on saada esteettömyysdirektiivin vaatimukset voimaan aikataulussa.

– Mutta yhtä tärkeää on, että esteettömyysvaatimukset omaksutaan ja sidosryhmät pääsevät kertomaan näkemyksensä asiasta. Kun tuotteista ja palveluista tehdään esteettömämpiä, yhteiskunnasta tulee osallistavampi ja vammaisten henkilöiden itsenäinen elämä helpottuu, Emilia toteaa.

Tuotteita ja palveluja kaikkien tarpeisiin

Lainvalmistelutyö on juristiksi kouluttautuneelle Emilialle mieleistä. Työssä on kyse yhdenvertaisuuden edistämisestä eli siitä, että kaikki erilaiset palvelujen ja tuotteiden käyttäjät otetaan huomioon. On tärkeää, ettei palvelua tai tuotetta suunnitella vain joillekin, vaan kaikille.

– ”Se on reilumpaa”, totesi eräs lapsi, kun kollegani oli kertonut hänelle, mitä saavutettavuus ja esteettömyys tarkoittavat. Hyvin ja inspiroivasti sanottu!, Emilia kertoo.

Lisätietoja

Muualla palvelussamme