Ebola-virus

Ebola-virus on levinnyt vakavaksi epidemiaksi Guineassa, Liberiassa ja Sierra Leonessa. Virus aiheuttaa verenvuotokuumeen, jonka oireita ovat muun muassa korkea kuume, ripuli, päänsärky ja veren vuoto.

Ebola tarttuu vain sairaasta potilaasta ja hänen eritteistään. Oireeton henkilö ei tartuta muita. Ebola ei tartu ihmisestä toiseen ilman kautta kuten esimerkiksi influenssassa.

Asiantuntijoiden mukaan on hyvin epätodennäköistä, että virus voisi aiheuttaa Suomen olosuhteissa laajan epidemian.

Maailman terveysjärjestö (WHO) seuraa epidemiatilannetta, johtaa tartuntatoimia sekä antaa ohjeistusta epidemia-alueella. WHO on julistanut epidemian kansainväliseksi terveysuhaksi (public health emergency of international concern).

Suomi on varautunut Ebola-tilanteeseen

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa Suomessa Ebola-tilanteen yleisjohtamisesta. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) seuraa epidemian kehittymistä, tekee riskiarviointeja sekä osallistuu terveyspalvelujärjestelmän ohjeistamiseen.

Yliopistolliset sairaalat ovat varautuneet yksittäisten Ebola-potilaiden hoitamiseen. Terveydenhuollon toimintaohjeita on päivitetty ja toimintaa on harjoiteltu sairaanhoitopiireissä. Aluehallintovirastot ovat lähettäneet ohjeet yksityisille terveydenhuollon palveluntuottajille.

Myös ulkoministeriö, sisäministeriö ja liikenneviranomaiset ovat varautumisessa mukana.

Ebola Länsi-Afrikassa

Ebola-epidea on aiheuttanut Länsi-Afrikassa vakavan humanitäärisen kriisin. Alueelle tarvitaan runsaasti ulkopuolista tukea, rahaa ja tarvikkeita, jotta epidemian leviäminen voidaan estää. Ebola on pystynyt leviämään nopeasti, koska epidemia-alueella terveydenhuoltojärjestelmä on erittäin puutteellinen. Lääkäreistä, hoitajista ja hoitotarvikkeista on pulaa.

WHO, EU ja useat humanitaariset avustusjärjestöt auttavat epidemia-alueen maita, jotta epidemia saadaan mahdollisimman nopeasti hallintaan.

Suomessa ulkoministeriö ohjaa humanitaarista tukea epidemia-alueelle.

Suomessa viranomaiset selvittävät ulkoministeriön johdolla mahdollisuuksia avustustyöntekijöiden lääkinnällisiin evakuointeihin epidemia-alueelta tarvittaessa. Tässä tehdään yhteistyötä Euroopan maiden kanssa. Ensisijainen vastuu epidemia-alueelle lähetettyjen työntekijöiden hoidosta on työnantajilla ja vakuutusyhtiöillä.

Matkustaminen

Suomen ulkoministeriö suosittelee välttämään kaikkea matkustamista Liberiaan ja Sierra Leoneen sekä tarpeetonta matkustamista Guineaan.

Vaikka matkailijan mahdollisuus saada tartunta on pieni, liikenteen ja muun yhteiskunnan toimimattomuus voi aiheuttaa matkailijalle ongelmia. WHO ei ole asettanut alueelle matkustusrajoituksia, koska se haittaisi epidemian hoitoa ja yhteiskunnan muuta toimintaa paikan päällä.

Alueella liikkuvien matkailijoiden kannattaa seurata terveysviranomaisten ohjeita tartunnan välttämiseksi sekä toiminnasta mahdollisen altistuksen jälkeen.

Suomessa on hyvä valmius torjua tartuntatauteja

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) vastaa Suomessa tartuntatautien torjunnan yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta. Tartuntatautien vastustamistyön asiantuntijalaitoksena toimii THL.

Alueellisesti tartuntatautien torjunnan ohjauksesta ja valvonnasta vastaavat aluehallintovirastot. Sairaanhoitopiirit ovat omilla alueillaan tartuntatautien vastustamistyön asiantuntijoita.

Tavanomaiset tartunnantorjuntatoimet sekä virukselle altistuneiden jäljitys estävät tehokkaasti uusia tartuntoja. Näin ollen on hyvin epätodennäköistä, että Ebola-virus voisi levitä Suomessa tai aiheuttaa laajan epidemian.

Lisätietoja

Anni Virolainen-Julkunen, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163324  


Sari Ekholm, ylilääkäri 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163447