Covid-19-rokotteet ja kansainvälinen yhteistyö

Suomi on mukana kansainvälisessä rokoteyhteistyömekanismissa Covaxissa. Sen tavoitteena on nopeuttaa koronarokotteiden kehittämistä, laajamittaista hankintaa ja yhdenvertaista jakelua maailmanlaajuisesti. Covax-kumppaneita ovat Maailman terveysjärjestö WHO ja kansainväliset yhteenliittymät CEPI ja GAVI sekä UNICEF. 

CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) vastaa varautumisen ja rokotusten kehittämisen ja tuotannon rahoittamisesta, GAVI:n (the Vaccine Alliance) tehtävänä on hankkia rokotetta matalan tulotason maiden käyttöön mm. ostosopimuksin. UNICEFilla on keskeinen rooli rokotetoimituksissa. WHO vastaa rokotteiden laadun ja turvallisuuden arvioinnista ja tukee maita terveysjärjestelmien valmistautumisessa rokottamiseen.

Suomi on sitoutunut rokotesolidaarisuuteen ja liittynyt Covaxiin osana Team Europea (EU ja sen jäsenmaat). Team Europe on Covaxin merkittävä tukija ja sen tärkeänä tavoitteena on edistää rokotteiden saatavuutta köyhimmissä maissa.

Suomi on ilmoittanut tukevansa matalan ja keskitulotason maiden tueksi kehitettyä Covax AMC -mekanismia 12 miljoonalla eurolla. Lisäksi Suomi osoittaa tukea kansainväliselle rokoteyhteistyölle tukemalla CEPiä vuonna 2021 1 miljoonalla eurolla ja kansainvälistä rokoteinstituuttia (International Vaccine Institute, IVI) 500 000 eurolla.

Suomi on valtioneuvoston 9.9.2021 tekemällä päätöksellä sitoutunut 3,65 miljoonan rokotteen lahjoittamiseen matalan ja keskitulotason maille Covax AMC-yhteistyömekanismin kautta, osana Team Europe -yhteistyötä. Rokotteista kolme miljoonaa on Astra Zeneca- ja 650 000 Johnson & Johnson -rokoteannoksia. 

Jatkossa Suomen lahjoittamia rokotteita toimitetaan lähes viikoittain niitä tarvitseville maille Covaxin soveltamien jakoperusteiden mukaisesti. Suomi valmistelee myös lisälahjoituksia. 

Covaxissa on mukana 191 maata. Se on tärkein kanava monenväliseen yhteistyöhön koronarokotteiden tasavertaisen saatavuuden varmistamiseksi.

Maailman terveysjärjestö (WHO) ylläpitää verkkosivuillaan listaa kehitteillä olevista rokoteaihioista: