Covid-19-rokotteet ja kansainvälinen yhteistyö

Rokotekehitys on nopeaa

Uutta koronavirusta (SARS-CoV-2) on kehitteillä yli 200 erilaista rokoteaihiota, joista kaksi Suomessa. 

Maailman terveysjärjestö (WHO) ylläpitää verkkosivuillaan listaa kehitteillä olevista rokoteaihioista: 

Tavallisesti rokotteen kehittäminen viruksia vastaan kestää useita vuosia, jopa kymmeniä vuosia ja vain pieni osa rokotteista onnistuu. Koronavirusrokotteen tutkimus- ja kehitystyötä pyritään kansainvälisesti nopeuttamaan kaikin keinoin. Osa kehitteillä olevista rokotteista perustuu uusiin teknologioihin, joita ei ennen ole käytetty. 

Kansainvälinen yhteistyö rokotehankinnoissa

Suomi on mukana kansainvälisessä rokoteyhteistyömekanismissa (Covax-mekanismissa.) Sen tarkoitus on edistää covid-19-rokotteiden yhdenvertaista saatavuutta kaikille maille nopeasti ja tukea ja vahvistaa rokotetuotantoa ja -jakelua maailmassa. Covaxia johtavat Maailman terveysjärjestö WHO ja kansainväliset yhteenliittymät CEPI ja GAVI. 

CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) vastaa varautumisen ja rokotusten kehittämisen ja tuotannon rahoittamisesta, GAVI:n (Global Vaccine Alliance) tehtävänä on tehdä ostosopimukset sekä hankkia rokotetta matalan tulotason maiden käyttöön. WHO tukee maita terveysjärjestelmien valmistautumisessa rokottamiseen.

Tavoitteena on mekanismin avulla saada mekanismin kautta ohjattua 2 miljardia rokoteannosta vuoden 2021 loppuun mennessä. 

Suomi on liittynyt Covax-mekanismiin osana Team Europea. Team Europe (EU ja sen jäsenmaat) tukevat Covax-mekanismia rokotekehityksen ja -jakelun vauhdittamiseksi maailmanlaajuisesti, mukaan lukien rokotteiden saamisen varmistamiseksi köyhimpiin maihin.

Team Europe on rahoittanut hanketta merkittävästi (noin 900 miljoonaa euroa joulukuussa 2020). Suomi on ilmoittanut tukevansa Covaxia 2 miljoonalla eurolla. Suomen tuki Gaville vuonna 2020 on 2,5 miljoonaa euroa ja CEPI:lle 4 miljoonaa euroa, joista 3 miljoonaa covid-19-rokotekehitykseen. 

Lähes kaikki maailman maat ovat liittyneet Covaxiin.

Lisätietoja