Tietoa brexitistä

Ajankohtainen tilanne

Britannian EU-eron (31.1.2020) myötä alkoi vuoden 2020 loppuun asti kestävä siirtymäkausi. Siirtymäkauden aikana jatketaan nykysäännöillä ikään kuin Britannia olisi vielä EU:n jäsen.

EU ja Britannia neuvottelevat vuoden 2020 aikana tulevasta suhteesta. Tiukasta neuvotteluaikataulusta johtuen joillakin aloilla saatetaan pudota 1.1.2021 alkaen sopimuksettomaan suhteeseen. Erityisesti yritysten on syytä varautua tähän.

Lisätietoa erosopimuksesta, siirtymäkaudesta ja tulevasta suhteesta löytyy valtioneuvoston kanslian sivuilta.

Erosopimus ja siirtymäkausi

EU:n ja Britannian erosopimus tuli voimaan 1.2.2020. Erosopimuksella puretaan hallitusti kaikki Britannian EU-jäsenyyteen perustuva yhteistyö. Sopimus ei sisällä määräyksiä EU:n ja Britannian tulevasta suhteesta.

Erosopimuksella määrätään vuoden 2020 loppuun asti kestävästä siirtymäkaudesta, jonka aikana EU:n ja Britannian suhde jatkuu EU:n nykysäännöillä, ikään kuin Britannia olisi vielä EU:n jäsen. Ainoa merkittävä poikkeus on se, että Britannia ei enää siirtymäkauden aikana osallistu EU:n päätöksentekoon, eikä EU:n elinten toimintaan.

Erosopimuksella myös muun muassa turvataan Britanniassa asuvien EU-kansalaisten ja EU-maissa asuvien Britannian kansalaisten saavuttamat EU-oikeuteen perustuvat oleskelu-, työnteko- ja sosiaaliturvaoikeudet. EU-alueen ja Britannian välillä 31.12.2020 jälkeen muuttavien EU-kansalaisten ja Britannian kansalaisten vapaa liikkuvuus päättyy ja heidän maahantuloonsa ja oikeuksiinsa tulee rajoitteita.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla erosopimuksen keskeiset määräykset liittyvät sosiaaliturvaan ja sairaanhoito-oikeuksiin.

Siirtymäkautena (eropäivästä vuoden 2020 loppuun saakka) brexit ei aiheuta muutoksia sosiaaliturvaan eikä sairaanhoito-oikeuksiin. Suomessa asuvien Britannian kansalaisten, Britanniassa asuvien Suomen kansalaisten sekä maiden välillä liikkuvien henkilöiden oikeudet jatkuvat ennallaan.

Erosopimus turvaa oikeuksia myös siirtymäkauden jälkeen niille henkilöille, jotka ovat liikkuneet jäsenvaltion ja Britannian välillä ennen 1.1.2021. Oikeudet voivat kestää henkilön koko elinajan. Erosopimuksen takaamista oikeuksista siirtymäkauden jälkeen informoidaan yksityiskohtaisesti myöhemmin.

Suomessa kotikunta järjestää asukkailleen sosiaali- ja terveyspalvelut. Tästä syystä Britannian kansalaisten tulisi huolehtia ennen siirtymäkauden päättymistä, että heidän EU-oleskeluoikeutensa on rekisteröity ja varmistaa maistraatista, että heidän kotikuntansa on merkitty väestötietojärjestelmään. EU-oleskeluoikeuteen perustuvien rekisteröintien vaihtamisesta hakemuksella erosopimuksen mukaisiin oleskeluoikeuksiin on tietoja sisäministeriön ja Maahanmuuttoviraston verkkosivuilla.

EU:n ja Britannian suhde jatkossa

EU ja Britannia neuvottelevat vuoden 2020 aikana tulevasta suhteesta. EU:n ja Britannian on tarkoitus sopia mm. yhteistyöjärjestelyistä koskien sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista henkilöiden tulevan liikkumisen varalta.

Tavoitteena on, että tuleva suhde olisi voimassa siirtymäkauden päätyttyä 1.1.2021 alkaen. Tarkempaa tietoa tulevasta suhteesta annetaan myöhemmin neuvottelujen edetessä.

Tiukasta neuvotteluaikataulusta johtuen saatetaan pudota 1.1.2021 alkaen sosiaaliturva- ja sairaanhoito-oikeuksien osalta kansallisten lainsäädäntöjen varaan. Tällöin esimerkiksi Britanniaan matkustavien kansalaisten on varauduttava ottamaan yksityinen vakuutus kattamaan äkillisestä sairastumisesta aiheutuvia kustannuksia.

Brexitin vaikutukset Eläketurvakeskuksen palveluihin

Eläketurvakeskuksen sivuilta löytyy lisätietoa brexitin vaikutuksista mm. työeläkkeisiin.

Brexitin vaikutukset Kelan etuuksiin

Kelan verkkosivuilta löytyy tietoa brexitin vaikutuksista Kelan etuuksiin, kuten kansaneläkkeisiin ja opintotukeen sekä tietoa sairaanhoito-oikeuksista.

Brexitin vaikutukset vapaaehtoisiin vakuutuksiin ja lisäeläkkeisiin

Finanssivalvonnan verkkosivuilta löytyy tietoa brexitin vaikutuksista vapaaehtoisiin vakuutuksiin ja lisäeläkkeisiin.

Fimea on varautunut mahdollisiin lääkehuollon häiriötilanteisiin

Fimea on varautunut yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön, muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa tilanteeseen ja kartoittanut yhdessä muiden lääkealan toimijoiden kanssa mahdollisia lääkehuollon häiriötilanteita ja niihin liittyviä riskejä. Yhteistyössä on käynnistetty toimenpiteitä häiriötilanteiden ehkäisemiseksi ja niitä jatketaan tiiviissä yhteistyössä, jotta voidaan turvata potilaiden katkeamaton hoito.

Fimea valvoo lääkinnällisiä laitteita

Fimea valvoo lääkinnällisiä laitteita tiiviissä yhteistyössä muiden EU-jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission kanssa.

Valvira vastaa ammattioikeuksista

Valviran sivuilta löytyy tietoa brexitin vaikutuksista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattioikeuksiin. 

Työkäyttöön tarkoitetut tuotteet

Brexitin vaikutuksista työkäyttöön tarkoitettuihin tuotteisiin on kerrottu työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla.

Lisätietoja

Sari Vuorinen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVR 0295163049