FI SV

Valtionavustukset ruoka-apuun ja päihderiippuvaisten tukemiseen

Avustuksen käyttötarkoitus

  1. Päihderiippuvaisten tuki
  2. Ruoka-apu erityisen tuen tarpeessa oleville

Säädösperusta

Valtionavustuslaki (688/2001).

Valtionavustuksen määräraha

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti haettavaksi valtion vuoden 2017 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta valtionavustuksen järjestöille. Tähän tarkoitukseen varattiin momentilla 33.03.63 yhteensä 2 000 000 euroa.

Avustukset jaettiin kahteen osa-alueeseen: 1) päihderiippuvaisten tukeen myönnettäviin avustuksiin yht. 1 000 000 euroa ja 2) valtakunnallisille toimijoille myönnettäviin avustuksiin, jotka järjestävät ruoka-apua erityisen tuen tarpeessa oleville yhteensä 1 000 000 euroa.

Avustukset myönnettiin yhdelle tai useammalle kolmannen sektorin toimijalle. 

Osa-alue 1: Päihderiippuvaisten tuki (yhteensä 1 000 000 euroa)

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan saaman selvityksen mukaan tarve alkoholi- ja huumeongelmaisten auttamiseen on erittäin suuri. Päihdehäiriöt aiheuttavat pääosan nuorten ja nuorten aikuisten terveyshaitoista, ovat merkittävä syrjäytymisen riskitekijä ja voivat aiheuttaa pitkäaikaista työkyvyttömyyttä. On tärkeää, että kolmannella sektorilla on mahdollisuus lisätä päihteidenvastaista työtä ja päihderiippuvaisten tarvitseman avun ja tuen tarjontaa. 

Valtionavustuksella tuetaan hankkeita, jotka kehittävät järjestöjen roolia päihderiippuvaisten auttamiseksi. Avustuksella on tarkoitus tukea heikoimmassa asemassa olevia päihteiden käyttäjiä tavoittavaa järjestöjen työtä, kuten katuklinikoita ja palvelujen piirissä pysymistä tukevia palveluja. Jälkimmäisillä tarkoitetaan esimerkiksi vertaistukea, arkea ja raittiutta tukevaa vapaa-ajantoimintaa, kokemusasiantuntijatoimintaa, ”kanssakulkijoita”, saattajapalveluita sekä palveluihin ohjausta ja tukea viranomaisten kanssa asioinnissa.

Hankkeilla pyritään vaikuttamaan siihen, että asiakasryhmän tarpeisiin sovelletuilla palveluilla päihdepalveluja voidaan tarjota asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti. 

Osa-alue 2: Ruoka-apu (yhteensä 1 000 000 euroa)

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan saaman selvityksen mukaan käytännössä arviolta 20.000 - 25.000 ihmistä hankkii viikoittain ruokansa ns. leipäjonojen kautta. Avustusruoan jakelusta on käytännössä tullut tärkeä osa kaikkein huono-osaisimpien avustustoimintaa ja julkisia palveluja täydentävää turvaa, sillä leipäjonoissa asioi pääasiassa perusturvaetuuksien varassa eläviä ja huonossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. 

Avustus on tarkoitettu valtakunnallisille toimijoille, jotka järjestävät ruoka-apua erityisen tuen tarpeessa oleville.  

Valtionavustuksen käyttöaika

Avustusten käyttöaika päättyy 31.12.2018.

Lisätietoja

Päihderiippuvaisten tuki:

Neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, puh. 02951 63713, [email protected]