Henkilöt hankkeiden takana: Auli Valli-Lintu – sote-uudistuksen lainvalmistelu

Auli Valli-Lintu Auli Valli-Linnun matka sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen parissa on alkanut jo vuonna 2005 kunta- ja palve-lurakenneuudistuksen kehittämishankkeessa (PARAS-hanke). 

Tämän kokemuksen viitoittama suunta jatkuu edelleen, sillä Auli työskentelee tällä hetkellä sote-uudistuksen lainvalmistelun parissa.

Aulin urapolku on kulkenut ulkoministeriöstä Loviisan käräjäoikeuteen, Porvoon kaupungin oikeusavustajan ja kaupunginlakimiehen tehtävään sekä Suomen Kuntaliittoon. Valtiolla, sisäministeriön kuntaosastolla, hän on aloittanut vuonna 2004. Osasto on myöhemmin siirtynyt valtiovarainministeriön alaisuuteen, jossa Valli-Lintu on toiminut viimeksi lainsäädäntöjohtajana. Sosiaali- ja terveysministeriöön hänet on saatu lainaan juuri VM:stä.

– Tärkeimmät virstapaalut urallani ovat olleet päätyminen kaupunginlakimieheksi silloin, kun Porvoon kaupunki ja maalaiskunta yhdistyivät. Uuden kaupungin organisaation rakentaminen opetti paljon ja näytti, että julkishallinto on todella mielenkiintoinen työpaikka. Toinen virstanpylväs oli 2005 alkanut Paras-uudistus, jonka avaa-malla sote-uudistustiellä olen edelleen, Auli kertoo.

Lainvalmistelua tehdään laaja-alaisessa yhteistyössä

Auli toimii sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto OHO:n ja ohjausyksikkö OHJA:n hallitusneuvoksena. Hänen työtehtävänään on sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen lainvalmistelu.  Tällä hetkellä työste-tään asetuksia ja sote-uudistuksen toimeenpanossa havaittujen täsmentämistarpeita koskevaa hallituksen esitystä.

Sote-uudistuksen säädösvalmistelu ja toimeenpanon juridinen tuki on täynnä yksityiskohtia, joihin pitää STM:n, VM:n ja SM:n ja osittain myös TEM:n ja OM:n kollegoiden kanssa löytää vastauksia.

– Myös Suomen Kuntaliiton, muiden kuntatoimijoiden sekä erilaisten edunvalvontajärjestöjen kanssa on myös jatkuvasti erilaisia epävirallisia keskusteluja, joissa pyritään avaamaan  lakitulkintoja ja miettimään lainsäädännön täsmentämistarpeita, kertoo Auli toimijoiden välisestä yhteistyöstä.

Uuden oppiminen ja suuren linjan ratkaisut

Sote-uudistuksen lainvalmistelussa tarvitaan laaja-alaista osaamista, sillä työssä ratkotaan uusia kysymyksiä. Uudistus on täynnä yksityiskohtia, jotka testaavat lainsäädännön toimivuutta ja jotka haastavat tulkintanystyröitä. 

– Vaikka olen tehnyt näitä sote-uudistuksia kauan, on hyppy STM:ään opettanut todella paljon uutta ja katso-maan asioita entistä enemmän sote-palvelujen näkökulmasta, Auli toteaa.

Aulin mukaan osaavat, opettavaiset ja sitoutuneet työkaverit ovat työssä parasta. Uuden luominen ja oppiminen tekee työpäivistä mielenkiintoisia. Nämä kaikki auttavat jaksamaan myös ylityötunteja ja painetilanteita.

Lisätietoja

Muualla verkossa