FI SV EN

Bosättningsbaserad social trygghet

Bosättningsbaserad social trygghet omfattar sådana sociala förmåner och tjänster inom social- och hälsovården som den som är bosatt i Finland har rätt till. Förmåner, som Folkpensionsanstalten och kommunerna har hand om, t.ex. utkomstskyddet och barnbidragen, är exempel på bosättningsbaserad social trygghet.

Projektet omfattade tre helheter, vilka är: