FI SV EN

Asumisperusteinen sosiaaliturva

Asumisperusteisella sosiaaliturvalla tarkoitetaan sosiaaliturvaetuuksia ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, joihin suomalaisen lainsäädännön mukaan syntyy oikeus Suomessa asumisen perusteella. Asumisperusteista sosiaaliturvaa ovat Kelan ja kuntien hoitamat etuudet, kuten esimerkiksi toimeentuloturva ja lapsilisät.

Asumisperusteista sosiaaliturvaa koskeva hanke koostui kolmesta kokonaisuudesta: