Arviointi- ja seurantatutkimus

Työkykyohjelman sosiaali- ja terveysministeriön seuranta- ja arviointitutkimus tuottaa tietoa Työkykyohjelman valtionavustushankkeiden toimeenpanosta, niiden tuloksista, vaikutuksista ja vaikuttavuudesta sekä osatyökykyisten palvelujen ja etuuksien yhteensovittamisesta sosiaaliturvauudistuksen tueksi.

Tavoitteiden toteutumista arvioidaan niin prosessien (esim. miten hyvin monialaiset palvelukokonaisuudet tunnistavat osatyökykyisten työttömien työkyvyn tuen tarpeet) kuin vaikutusten näkökulmasta (esim. miten osatyökykyisten työttömien työllistymisen edellytykset muuttuvat ohjelman aikana).

Arviointi- ja seurantatutkimus muodostuu kolmesta toisiinsa kytkeytyvästä osiosta:

  1. hankkeiden toimeenpano ja tulokset
  2. hankkeissa toteutettujen interventioiden vaikutukset ja vaikuttavuus
  3. palvelujen ja etuuksien yhteensovittaminen (toteutetaan laajalla rekisteritutkimuksella)

Tutkimuksen väli- ja loppuraporteissa eri osioiden tutkimustieto kootaan yhteen.

Tutkimustietoa hyödynnetään sosiaali- ja terveysministeriössä sekä työ- ja elinkeinoministeriössä tietoon perustuvan päätöksenteon tukena. Se toimii myös osana sosiaali- ja terveydenhuollon, työllisyyden hoidon ja kuntoutuksen uudistamista (edelleen kehittäminen, tiedon levittäminen ja juurruttaminen) valtakunnallisesti. Osatyökykyisten palveluista ja etuuksista saatu tutkimustieto kehittää myös tietopohjaa ja tutkimuskäytäntöjä sosiaaliturvauudistusta pohtivan komiteatyön tueksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön toimenpiteiden arviointi- ja seurantatutkimuksen toteuttavat yhteistyössä THL ja TTL. Koko Työkykyohjelmasta toteutetaan myös ulkoinen arviointi.