Valtio nostaa kuntien valtionosuutta

Sosiaali- ja terveysministeriö 3.7.2002 21.00
Tiedote 197/2002

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen ehdotuksen sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta. Lain muutoksella nostetaan valtion kunnille maksamaa sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuutta 25,3 prosentista 25,36 prosenttiin laskennallisista kustannuksista.

Korotus perustuu aiemmin tehtyyn päätökseen. Sen mukaan kuntien verotulojen perusteella tehtävän tasausvähennyksen rajoituksen poistumisesta ja yhteisöveron jako-osuuksien muuttumisesta aiheutuva valtion menojen väheneminen suunnataan vastaavana korotuksena kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuteen. Valtionosuutta korotettiin jo tuoden 2002 alusta 1,1 prosenttiyksiköllä. Nyt toteutettava lisäkorotus perustuu lopullisesti määriteltyihin valtionosuuden tasauksiin. Korotus otetaan takautuvasti huomioon kuntien valtionosuuksissa vuoden 2002 alusta.

Samalla muutetaan lakia sosiaalialan osaamiskeskuksista siten, että osaamiskeskuksille maksettava valtionavustus on vastaisuudessa itsenäinen erä, jota ei oteta huomioon kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuutta määriteltäessä.

Hallitus esittää, että presidentti vahvistaisi lainmuutokset 12. heinäkuuta.