Ammatilliseen kuntoutukseen pääsy helpottuisi, osasairauspäivärahakausi pitenisi

Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 9.07
Tiedote -

Kansaneläkelaitoksen (Kela) ammatillisen kuntoutuksen myöntämisedellytyksiä muutettaisiin niin, että nykyistä useampi työikäinen, ja erityisesti nuori, pääsisi varhaisemmassa vaiheessa ammatilliseen kuntoutukseen. Kuntoutusta myönnettäessä huomioitaisiin aikaisempaa laajemmin sairauden lisäksi myös muut ihmisen elämäntilanteeseen vaikuttavat asiat. Tarkoitus on ehkäistä ihmisten siirtyminen työkyvyttömyyseläkkeelle järjestämällä kuntoutusta tarpeeksi varhain. Ammatilliseen kuntoutukseen pääsisi muutoksen seurauksena vuosittain noin 1 000 henkilöä nykyistä enemmän.

Valtion osuus kuntoutus- ja kuntoutusrahakustannuksista olisi 2,4 miljoonaa euroa vuodessa. Kustannukset olisivat suhteellisen pieniä verrattuna esimerkiksi kuntoutuksella vältettäviin eläkekustannuksiin. Ammatillinen kuntoutus on esimerkiksi ammatillista koulutusta, kuntoutuskursseja ja työhön valmentavaa kuntoutusta.

Lisäksi osatyökykyisten työhön paluuta ja työssä jatkamista tuettaisiin pidentämällä osasairauspäivärahakautta nykyisestä enintään 72 päivästä 120 päivään. Osasairauspäivärahan saaminen edellyttäisi, että osa-aikatyöskentelyn on suunniteltu kestävän yhtäjaksoisesti vähintään 12 arkipäivää. Osasairauspäivärahan rahoittavat pääasiassa työnantajat ja vakuutetut (palkansaajat ja yrittäjät), ja muutos lisäisi kustannuksia noin 6,1 miljoonaa euroa vuodessa.

Ehdotetut muutokset liittyvät hallituksen toimiin osatyökykyisten työllistymisen helpottamiseksi. Molempien muutosten tavoitteena on pidentää työuria. Ammatillista kuntoutusta koskevat muutokset edistäisivät myös Nuorisotakuun toteutumista.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle maanantaina 16. syyskuuta. Esitys liittyy vuoden 2014 talousarvioesitykseen. Lait tulisivat voimaan 1.1.2014.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Pekka Humalto, p. 0295 163193, [email protected]Muualla palvelussamme

Sairaudet ja kuntoutus
Osatyökykyiset työssä -ohjelma

Muualla verkossa

Nuorisotakuu