Täyskustannusvastuumaksut 2003

Sosiaali- ja terveysministeriö 12.9.2002 11.00
Tiedote 249/2002

Tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta sekä maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitokselta peritään vuonna 2003 yhteensä 51 600 000 euron suuruinen maksu. Maksusta on tapaturmavakuutuslaitosten osuus 27 100 000 euroa, liikennevakuutuslaitosten osuus 21 700 000 euroa ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitoksen osuus 2 800 000 euroa.

Maksuilla toteutetaan tapaturma- ja liikennevakuutusjärjestelmän täyskustannusvastuu tapaturma- ja liikennevahinkopotilaiden hoidosta julkiselle terveydenhuollolle aiheutuneista arvioiduista kustannuksista vuonna 2003.

Hallitus päätti istunnossaan torstaina 12. syyskuuta esittää, että asiaa koskeva lakiesitys annettaisiin eduskunnalle presidentin esittelyssä perjantaina.