Sote-uudistuksesta on saatu ratkaisu

Sosiaali- ja terveysministeriö 25.6.2014 14.12
Tiedote -

Sote-uudistusta valmisteleva parlamentaarinen ohjausryhmä on löytänyt yhteisen ratkaisun sote-järjestämislain keskeisistä pykälistä ja jatkotoimenpiteistä.

"Tämä historiallinen ratkaisu saatiin aikaan laajalla yhteistyöllä. Löysimme yhteisymmärryksen, miten suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään laadukkaasti tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Tehtävän vaativuutta lisäsivät muun muassa perustuslakiin ja hankintalakiin liittyvät kysymykset", totesi ohjausryhmän puheenjohtaja peruspalveluministeri Susanna Huovinen.

Perustana viisi vahvaa sote-aluetta

Ratkaisun perustana ovat sote-alueet, joilla on järjestämisvastuu. Tärkein päätöksenteon väline sote-alueella on kerran neljässä vuodessa hyväksyttävä järjestämispäätös. Sen avulla voidaan ottaa huomioon myös alueiden erityispiirteet.

Järjestämispäätöksessä päätetään muun muassa siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan ja ketkä ovat tuottamisvastuussa. Lisäksi siinä päätetään tuottamisvastuussa olevien kuntien ja kuntayhtymien tehtävistä, voimavarojen ja rahoituksen kohdentamisesta sekä lähipalvelujen ja kielellisten oikeuksien varmistamisesta. Järjestämispäätös sisältää myös keskeiset periaatteet yksityisiltä palveluntuottajilta ja järjestöiltä hankittaville palveluille.

Tuottamisen periaatteet

Sote-alueeseen kuuluvat kunnat päättävät yhteisesti palvelujen tuottamisen periaatteista ja laajuudesta. Sote-alue päättää myös tuottamisvastuun antamisesta kunnille ja kuntayhtymille. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnilla ja kuntayhtymillä on palvelujen tuottamisvastuu sen mukaan, mitä sote-alueen järjestämispäätöksessä on päätetty. Tuottamisvastuun kriteerit määritellään laissa.

Sote-alue ohjaa tuottamisvastuussa olevia tahoja ja käy niiden kanssa neuvottelut vuosittain. STM vahvistaa järjestämispäätöksen ja neuvottelee sote-alueiden kanssa vuosittain siitä, miten alueella toteutetaan valtakunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon strategisia linjauksia.

Tuottamisvastuussa olevat kunnat ja kuntayhtymät voivat järjestämispäätöksen mukaisesti edelleen tuottaa palveluja itse. Samoin ne voivat hankkia niitä myös muutoin, kuten järjestöiltä ja yrityksiltä sekä palveluseteliä käyttämällä. Myös sote-alueella voi olla omaa tuottamisvastuuta tukipalveluista ja vain poikkeustapauksessa joistakin muista palveluista.

Järjestämislain luonnos lausunnoille kuntiin

Luonnos lähetetään lausunnoille elokuun puolivälissä. Asiaa koskeva hallituksen esitys saadaan eduskuntaan syksyn aikana.

"Sote-uudistus on tärkein sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva uudistus vuosikymmeniin. Siksi on tärkeää saada laajasti palautetta nyt tehdyistä ratkaisuista. Tavoitteena on varmistaa suomalaisille laadukkaat ja toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Ohjausryhmän työ sujui hyvässä hengessä ja jatkamme työtämme lausuntokierron jälkeen", totesi ministeri Huovinen.

Lisätietoja

peruspalveluministeri Susanna Huovinen, p. 0295 1 63108
kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee, p. 02951 63356
osastopäällikkö Kirsi Varhila, p. 02951 63338
hallitusneuvos Pekka Järvinen, p. 02951 63367
hallitusneuvos Päivi Salo, p. 02951 63113


Liitteet

Sote-uudistus - järjestämislain keskeinen sisältö (pdf, 174 kB )


Muualla palvelussamme

Sote-uudistus

Muualla verkossa

Tallenne tiedotustilaisuudesta 25.6.2014

Susanna Huovinen