Sote- ja maakuntauudistuksen digitalisaatio tehdään yhdessä - tietojärjestelmät rakennetaan vaiheittain

Sosiaali- ja terveysministeriö 23.5.2017 10.25
Tiedote 80/2017

Uudet sosiaali- ja terveyspalvelut perustuvat tietoon ja tietojärjestelmiin, mutta tärkein toimija on ihminen. Uusien palveluiden rakentamiseen tarvitaan kaikkien toimijoiden aktiivista yhteistyötä.

Sote- ja maakuntauudistus on siirtymässä lainsäädännön valmistelusta toimeenpanoon. Sekä valtakunnallista ohjausta että maakunnissa tapahtuvaa työtä vahvistetaan. Toimeenpano toteutetaan useita vuosia ja eri vaiheita kattavassa hankeohjelmassa, joka projektoidaan ja projekteille nimetään vastuuhenkilöt. Toimeenpanoa tuetaan ja vaiheistetaan sähköisellä tiekartalla.

Sosiaali- ja terveysministeriöön perustetaan ohjausosasto, joka jatkaa sote-uudistuksen projektiorganisaatiossa aloitettua työtä. Soten ICT-ohjauksesta vastaa ohjausosaston uusi digitalisaatio- ja tiedonhallinta -yksikkö. Maakunta- ja soteuudistuksen digitalisaation muutoksen ohjaus tehdään ministeriöiden yhteisenä muutosohjelmana. Muutosohjelman projektisuunnitelma laaditaan kesäkuun loppuun mennessä, ja se sisältää myös rahoitus- ja investointisuunnitelmat sekä priorisoidut toimet.

Toimijoiden rooleja ja työnjakoa selkeytetään - palvelutuotantoa yhtenäistetään

Digitalisaatio ja toiminnan kehittäminen kustannusvaikuttavalla ja -tehokkaalla tavalla edellyttää, että eri toimijoiden roolit ovat selkeät. THL:n ja Kelan sekä maakuntien ICT-palvelukeskuksen ja sotedigi-kehitysyhtiön roolit tarkennetaan roolikartan avulla kesän aikana. Myös tulevien maakuntien nykyisen ICT-palvelutuotannon tehtävät osana kokonaisuutta tarkennetaan.

Hallitus linjasi huhtikuun lopussa sotedigi-yhtiön perustamisesta. Sen tavoitteena on maakuntien tuottavuuden sekä kustannusvaikuttavuuden ja ‐tehokkuuden lisääminen. Yhtiön liiketoimintasuunnitelman valmistelu on käynnissä valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtioneuvoston kanslian yhteistyönä. Työssä hyödynnetään aikaisempaa ICT-palvelukeskuksen ja erityisesti soteICT-kehittämisyhtiön valmistelua.

Kehittämistyön parempaa koordinaatiota

Soten tietojärjestelmäratkaisut ovat julkishallinnon suurimpia, monimutkaisimpia ja kalleimpia.  Valmistelun aikana selvitetään uusien toimijoiden ja ICT-palveluiden tuottajien suhde käynnissä oleviin hankkeisiin ja tehdään ehdotukset näitä koskeviksi toimenpiteiksi. Tässä vaiheessa merkittävimpiä yhteistyöhankkeita ovat Una, Apotti, Virtuaalisairaala ja ODA.

Tavoitteena on yhdenmukaistaa kehittämistyötä ja varmistaa tulosten laaja ja tehokas käyttöönotto maakunta- ja sote-uudistuksen tukemiseksi.

Perusta kuntoon - kansalaisille yhtenäistä tietoa sote-palveluntuottajista ja sote-palveluista

Sote-palveluiden järjestämisen ja tuottamisen rakenteiden muutokset, valinnanvapaus ja tiedolla johtaminen edellyttävät ajantasaista ja yhtenäistä tietoa julkisen ja yksityisen sektorin palveluntuottajista ja palveluista. Tällä hetkellä tieto on hajaantunut moniin rekistereihin ja toisistaan erillisiin ICT-ratkaisuihin, joita myös säädellään useassa laissa.

Sote-palveluntuottajatietojen rekistereitä yhtenäistetään. Samalla mahdollistetaan tietojen hyödyntäminen avoimen datan periaatteella kansalaisille tarjottavissa palveluissa. Valmistelussa lähtökohtana ovat sosiaali- ja terveydenhuollon nykyiset rekisterit sekä Suomi.fi-palvelutietovaranto. Arvokasta kokemusta on saatu myös eri toimijoiden rakentamista käyttöliittymistä ja niiden perusteella saadusta kansalaispalautteesta, kuten Sitran aineistoihin pohjautuvasta Ylen hoitotutkasta.

Hoitotutka on uutissisältö, joka kokosi ensimmäistä kertaa Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteet samalle kartalle kaikkien tutkittavaksi.  Seuraavaksi tehdään pysyviä palveluja, joista hoitopaikat ja niihin liittyvän laatutiedon voi tarkastaa. Niiden ylläpitämisestä vastaavat viranomaiset.

Lisätietoja

  • Maritta Korhonen, tietohallintoneuvos, STM, digitalisaation ja tiedonhallinnan ryhmä p. 02951 63344, etunimi.sukunimi(at)stm.fi
  • Jari Porrasmaa, erityisasiantuntija, STM, digitalisaation ja tiedonhallinnan ryhmä, p. 029516338, etunimi.sukunimi(at)stm.fi
  • Teemupekka Virtanen, erityisasiantuntija, STM, Digitalisaation ja tiedonhallinnan ryhmä, p. 0295163370, etunimi.sukunimi(at)stm.fi
  • Johtaja Minna Saario, STM, digitalisaation ja tiedonhallinnan ryhmä, p. 02951 63146, etunimi.sukunimi(at)stm.fi (työmatkalla 27.5. asti)
  • Sote- ja maakuntauudistuksen digitalisaatio (alueuudistus.fi)
  • UNA-hanke (kuntaliitto.fi)
  • Apotti
  • ODA-hanke