Selvitys: Osatyökykyisten henkilöiden palkka joustaa monella alalla

Sosiaali- ja terveysministeriö 27.2.2017 10.15
Tiedote 28/2017

Osatyökykyisten työntekijöiden yksilöllinen palkasta sopiminen on mahdollista monella alalla. Tämä saattaa madaltaa työnantajien kynnystä rekrytoida osatyökykyinen henkilö, selviää tutkija Jaana Paanetojan tekemästä ja sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemasta selvityksestä.

Selvityksessä tarkasteltiin, kuinka paljon työehtosopimuksissa on määräyksiä, joissa työehtosopimuksen tai sen palkkausmääräysten soveltaminen edellyttää täyttä työkykyä. Lisäksi selvitettiin, onko työehtosopimuksessa määräyksiä, joiden mukaan työkyky vaikuttaa työhön pääsyyn tai työjärjestelyihin.

Yleissitovia työehtosopimuksia oli tutkimuksentekohetkellä 162. Vajaan neljänkymmenen yksityissektorin yleissitovan työehtosopimuksen määräysten soveltaminen edellyttää työntekijältä täyttä työkykyä. Vain pienessä osassa työehtosopimuksia on täsmennetty, mitä niissä täydellä työkyvyllä tarkoitetaan.

Selvitys tuo lisätietoa siitä, millä aloilla yksilöllinen palkasta sopiminen osatyökykyisten työntekijän kanssa on mahdollista. Nämä alat saattavat olla sellaisia, joille osatyökykyinen työntekijä voi työllistyä tavanomaista helpommin.

Tulokset ovat hyödynnettävissä arvioitaessa osatyökykyisten henkilöiden työllistymis- ja työllistämismahdollisuuksia.

Osan työkyvystään menettänyt työntekijä ja työehtosopimusmääräykset (STM:n muistioita ja raportteja 2017:14)

Lisätietoja

Tutkija Jaana Paanetoja, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti, p. 050 327 3252, [email protected]