Selkokielinen esite kertoo kehitysvammalain muutoksista

Sosiaali- ja terveysministeriö 25.1.2017 10.38
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut selkokielisen esitteen kehitysvammalain muutoksista. Muutokset tulivat voimaan kesäkuussa 2016. Samalla vahvistettiin YK:n vammaissopimus, jossa määritellään vammaisten ihmisten oikeudet.

Selkokielisessä esitteessä kerrotaan kehitysvammaisten ihmisten oikeudesta määrätä omista asioistaan ja vaikuttaa omaa elämäänsä koskeviin palveluihin.

Lisäksi kerrotaan rajoitustoimenpiteiden käytöstä. Rajoitustoimenpide on viimeinen keino. Sitä voidaan käyttää vain silloin, kun terveys ja turvallisuus ovat uhattuina ja muut keinot eivät riitä. Kehitysvammalain tavoitteena on rajoitustoimenpiteiden vähentäminen.

Selkokielinen esite on luettavissa verkossa osoitteessa http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79191

Se myös julkaistaan Leija-lehden ja Ketju-lehden liitteenä.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Riitta Burrell, p.02951 63588