Rikosasioiden sovittelun neuvottelukunta

Sosiaali- ja terveysministeriö 27.2.2003 11.00
Tiedote 61/2003

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen perustetaan rikosasioiden sovittelun neuvottelukunta. Valtioneuvosto antoi asiaa koskevan asetuksen torstaina 27. helmikuuta. Asetus tulee voimaan 1. maaliskuuta 2003.

Neuvottelukunta toimii keskustelufoorumina rikosasioiden kehittämisessä. Neuvottelukunta seuraa ja arvioi rikosasioiden sovittelua sekä tekee kehittämisehdotuksia. Valtioneuvosto nimittää neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 14 muuta jäsentä. Jäsenet edustavat sovittelun kannalta keskeisiä tahoja. Neuvottelukunnassa tulee olla sosiaalihallinnon, oikeushallinnon, tuomioistuinlaitoksen, syyttäjätoimen, poliisihallinnon ja lääninhallituksen edustus. Näiden lisäksi neuvottelukunnassa tulee olla sovittelutoimistojen, alan järjestöjen ja sovittelijoiden edustus.

Taustaa

Sovittelulla on yhtymäkohtia monille hallinnonaloille. Sovittelutoiminta kytkeytyy lastensuojeluun ja sosiaalityöhön. Sovittelu voidaan nähdä sosiaalityön muotona, vaikka sillä on myös kriminaalipoliittista merkitystä. Kunnissa sovittelu on usein organisoitu sosiaalitoimen yhteyteen, joillakin paikkakunnilla nuorisotoimen osaksi. Mm. poliisi ohjaa tapauksia sovitteluun.

Lisätietoja: sosiaalineuvos Martti Lähteinen, puh. 160 74351