Ravintoloiden vastaavien hoitajien koulutus

Sosiaali- ja terveysministeriö 11.9.2002 10.00
Tiedote 242/2002

Sosiaali- ja terveysministeriö on nimittänyt työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus ravintoloiden vastaavan hoitajan koulutusta koskevaa opetussuunnitelmaa ja koetta varten. Asiaa koskeva sosiaali- ja terveysministeriön asetus on tarkoitus antaa joulukuussa 2002. Työryhmään kuuluvat opetushallituksen, Tuotevalvontakeskuksen, lääninhallituksen, Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto SHR ry:n, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n ja Ravintolakoulu Perhon edustajat. Puheenjohtajana toimii hallitusneuvos Ismo Tuominen sosiaali- ja terveysministeriöstä. Työryhmän tulee saada työnsä valmiiksi 30.11.2002 mennessä.

Vuoden 2003 alusta voimaan tulevassa alkoholilain muutoksessa säädetään alkoholijuomien anniskelupaikkojen vastaavien hoitajien hyväksymisen edellytyksistä. Kelpoisuuden tehtäviin saa esimerkiksi vähintään vuoden mittaisella ravitsemisalan koulutuksella, johon kuuluu anniskeluun liittyvää opetusta ja käytännön harjoittelua. Kelpoisuuden voi saada myös vähintään kahden vuoden työkokemuksella ja suorittamalla kokeen anniskelusäännösten tuntemuksesta.

Vastaavien hoitajien tulee huolehtia siitä, että anniskelupaikassa noudatetaan alkoholilain säännöksiä. Heidän vastuutaan korostetaan laissa siten, että vastaavana hoitajana toimimisen oikeuden voi menettää esimerkiksi laiminlyöntien, kuten alaikäisille tai selvästi päihtyneille anniskelun seurauksena.


Lisätiedot: työryhmän puheenjohtaja, hallitusneuvos Ismo Tuominen puh. 160 74018.