Pohjois-Pohjanmaalla on satsattu paljon omaishoitoon

Sosiaali- ja terveysministeriö 11.11.2016 12.00
Uutinen

Vuonna 2030 Pohjois-Pohjanmaalla on 24 000 nykyistä enemmän 75 vuotta täyttäneitä. Väestön ikääntyessä hyväkuntoiset eläkeikäiset ovat iso läheisavun resurssi yhteiskunnassa. Pohjois-Pohjanmaalla onkin jo panostettu paljon omaishoitoon. Yli 75 vuotiaista 6,3 prosenttia on omaishoidon tuen piirissä. Se on yksi maakuntien korkeimmista omaishoidon kattavuuksista. Koko maan keskiarvo on 4,5 prosenttia.

Pohjois-Pohjanmaalla on kotihoidossa iso ryhmä asiakkaita, joiden avun tarve on vielä pieni. Kun avun tarve on vielä pieni, pitäisi kotihoidon vaihtoehtona olla tarjolla nykyistä enemmän ryhmämuotoisia palveluja ja eri toimijoiden järjestämiä matalan kynnyksen palveluja. Kärkihankkeessa kehitetään yhteistyötä maakunnan eri toimijoiden kesken.

Kotona asuvien iäkkäiden määrää on mahdollista Pohjois-Pohjanmaalla lisätä. Se edellyttää, että intensiivistä kotihoitoa lisätään, Jotta myös paljon palveluja tarvitsevat voisivat useammin asua kotona pidempään, intensiivistä kotihoitoa tarvitaan enemmän. Pohjois-Pohjanmaalla intensiivistä kotihoitoa saavien osuus asiakkaista on 15 prosenttia, kun koko maan keskiarvon on 12 prosenttia. Joillakin alueilla Suomessa tämä osuus on jopa 20 prosenttia asiakkaista. Kärkihanke kehittää kotihoidon toimintamalleja.

Pohjois-Pohjanmaan kunnissa tarvitaan vielä yhtenäistämistä iäkkäiden palvelurakenteeseen. Vanhuspalvelulain seurannassa havaittiin alueen kuntien välillä eroja mm. palveluasumisen riittävyydessä. Erilaisia asumisen vaihtoehtoja tarvitaankin alueella lisää.

Alueen muutosagentti sovittaa yhteen iäkkäiden palvelujen kokonaisuutta

Iäkkäiden palveluja kehitetään hallituksen kärkihankkeessa, jonka tavoitteena on saada iäkkäille sekä omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut. Hankkeesta rahoitetaan myös maakuntien alueilla toimivien muutosagenttien toimintaa.

Pohjois-Pohjanmaalla muutosagenttina toimii Rita Oinas. Muutosagentin keskeisin tehtävä on muodostaa maakuntaan yhteen sovitettu iäkkäiden palvelujen kokonaisuus.

”Kärkihankkeen tavoitteen mukaisesti Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa luodaan, kokeillaan ja juurrutetaan kotihoidon sisältöä kehittäviä toimintamalleja. Näissä otetaan huomioon iäkkäiden osallisuuden lisääminen, digitalisaation hyödyntäminen, tiedolla johtaminen sekä valinnanvapauden lisääntyminen”, muutosagentti kertoo.

Kärkihanke lyhyesti

STM:n hallinnoimassa kärkihankkeessa uudistetaan kotihoitoa ja vahvistetaan omaishoitoa ja perhehoitoa. Muutos tehdään ja juurrutetaan käyttöön laajoissa, useiden eri toimijoiden yhteisissä kokeiluissa. Kärkihankkeen toteuttamiseen on käytettävissä yhteensä 30 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018.

THL ja STM järjestävät loka-joulukuussa sarjan maakuntatilaisuuksia, jotka saattavat muutoksen keskeiset toimijat yhteen. Tilaisuuksia on yhteensä 19

Kärkihanketta voi seurata Twitterissä aihetunnisteella #ikiomat. Maakuntatilaisuuksien aikataulut ja materiaalit löytyvät verkko-osoitteella www.thl.fi/iomaakunnat.

Lisätietoja

johtaja Päivi Voutilainen, STM, p. 02951 63403, [email protected]

projektipäällikkö Anja Noro, STM, p. 029516 3006, [email protected]

tutkimuspäällikkö Sari Kehusmaa, THL, p. 029 524 7914, [email protected]

muutosagentti Rita Oinas, p. 040 68 540 38, [email protected]

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

I&O hankeuutinen kärkihankkeet