Pohjanmaalla on paljon hyväkuntoisia eläkeläisiä, joiden avun tarve on pieni

Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2016 12.00
Uutinen

Vuonna 2030 Pohjanmaalla on 9 200 nykyistä enemmän 75 vuotta täyttäneitä. Hyväkuntoisille eläkeikäisille pitää kunnissa olla tarjolla nykyistä enemmän toimintakykyä ylläpitäviä palveluja, jotta heidän toimintakykynsä säilyy hyvänä pidempään ja palvelujen tarve myöhenee. Väestön ikääntyessä hyväkuntoiset eläkeikäiset ovat iso läheisavun resurssi yhteiskunnassa.

Pohjanmaalla kotona asuvien iäkkäiden määrää voidaan nostaa. Se edellyttää, että intensiivistä kotihoitoa lisätään, jotta myös paljon palveluja tarvitsevat voisivat useammin asua kotona pidempään. Pohjanmaalla intensiivistä kotihoitoa saavien osuus asiakkaista on 15 prosenttia, koko maan keskiarvon ollessa 12 prosenttia. Joillakin alueilla Suomessa tämä osuus on jopa 20 prosenttia asiakkaista.

Kotihoidossa on tunnistettavissa iso ryhmä asiakkaita, joiden avun tarve on vielä pieni. Kun avun tarve on vielä pieni, pitäisi kotihoidon vaihtoehtona olla tarjolla nykyistä enemmän ryhmämuotoisia palveluja ja eri toimijoiden järjestämiä palveluja.

Pohjanmaan kunnissa tarvitaan vielä yhtenäistämistä iäkkäiden palvelurakenteeseen. Vanhuspalvelulain seurannassa havaittiin alueen kuntien välillä eroja palvelujen riittävyydessä.

Alueen muutosagentti sovittaa yhteen iäkkäiden palvelujen kokonaisuutta

Iäkkäiden palveluja kehitetään hallituksen kärkihankkeessa, jonka tavoitteena on saada iäkkäille sekä omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut. Hankkeesta rahoitetaan myös maakuntien alueilla toimivien muutosagenttien toimintaa.

Pohjanmaalla muutosagenttina toimii Pia Vähäkangas. Muutosagentin keskeisin tehtävä on muodostaa maakuntaan yhteen sovitettu iäkkäiden palvelujen kokonaisuus.

”Pohjanmaan maakunnassa on yhteinen tahtotila siitä, että ikäihmisten palvelukokonaisuutta on tärkeä kehittää”, muutosagentti toteaa.

Kärkihanke lyhyesti

STM:n hallinnoimassa kärkihankkeessa uudistetaan kotihoitoa ja vahvistetaan omaishoitoa ja perhehoitoa. Muutos tehdään ja juurrutetaan käyttöön laajoissa, useiden eri toimijoiden yhteisissä kokeiluissa. Kärkihankkeen toteuttamiseen on käytettävissä yhteensä 30 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018.

THL ja STM järjestävät loka-joulukuussa sarjan maakuntatilaisuuksia, jotka saattavat muutoksen keskeiset toimijat yhteen. Tilaisuuksia on yhteensä 19

Kärkihanketta voi seurata Twitterissä aihetunnisteella #ikiomat. Maakuntatilaisuuksien aikataulut ja materiaalit löytyvät verkko-osoitteella www.thl.fi/iomaakunnat.

Lisätietoja

johtaja Päivi Voutilainen, STM, p. 02951 63403, [email protected]

projektipäällikkö Anja Noro, STM, p. 029516 3006, [email protected]

tutkimuspäällikkö Sari Kehusmaa, THL, p. 029 524 7914, [email protected]

muutosagentti Pia Vähäkangas, p. 044 785 1455, [email protected]

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

I&O hankeuutinen kärkihankkeet