Uusia aineita määritellään huumausaineiksi

Sosiaali- ja terveysministeriö 20.2.2014 11.31
Tiedote -

Neljä uutta ainetta lisätään Suomen kansalliseen huumausaineiden luetteloon.

Huumausaineiksi määritellään 2-(4-kloro-2,5-dimetoksifenyyli)-N-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini (25C-NBOMe), 4-jodo-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini (25INBOMe), 2-(4-bromo-2,5-dimetoksifenyyli)-N-(2-

metoksibentsyyli)etaaniamiini (25B-NBOMe) ja 2-(2,5-dimetoksifenyyli)-N-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini (25H-NBOMe).

Kyseiset aineet ovat kemialliselta rakenteeltaan hyvin lähellä toisiaan. Päihdekäytössä niillä hellusinogeenisiä ja piristäviä vaikutuksia. Euroopassa ne ovat aiheuttaneet jo 15 myrkytystä ja ainakin yhden kuolemantapauksen. Suomessa 25I-NBOMe -ainetta on takavarikoitu enemmän ja useammin kuin muualla Euroopassa.

Valtioneuvosto antoi torstaina 20. helmikuuta asetuksen huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetus tulee voimaan 3. maaliskuuta 2014.

Kesäkuussa 2011 voimaan tulleen huumausainelain muutoksen myötä uudet terveydelle vaaralliset aineet voidaan määritellä huumausaineiksi kansallisesti. Aikaisemmin päätökset tehtiin pelkästään YK:n tai EU:n tasolla. Aineiden käytön kieltämisen tavoitteena on hidastaa tai jopa estää aineiden leviämistä uusiin käyttäjäpiireihin, erityisesti nuorten keskuuteen. Myös huumevalvonnan mahdollisuudet paranevat.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, p. 029 5163977, [email protected]Muualla palvelussamme

Huumausainepolitiikka