Muuntogeenisten kasvien viljelyä koskeva direktiiviehdotus hyväksytty myös neuvostossa

4.3.2015 10.40
Uutinen N5-65780

Kilpailukykyneuvostossa 2.3.2015 EU:n jäsenvaltiot vahvistivat Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä saavutetun sovun muuntogeenisten kasvien viljelyä koskevasta direktiiviehdotuksesta. Pitkään valmisteltu direktiivi antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden kieltää tai rajoittaa muuntogeenisten kasvien viljelyä alueellaan.

Komissio antoi ehdotuksensa jo vuonna 2010 jäsenvaltioiden pyynnöstä. Jäsenvaltiot ovat halunneet itse päättää muuntogeenisten kasvien viljelystä alueillaan niin, että tieteellisen riskinarvioinnin lisäksi jäsenvaltioiden erityisolosuhteet ja niissä vallitseva poliittinen tahto voitaisiin ottaa huomioon.  Direktiivi tulee voimaan 20 päivän kuluttua sen julkaisemisesta EU:n virallisessa lehdessä. Jäsenvaltiot voivat päättää sen kansallisesta toimeenpanosta.

Uudessa direktiivissä velvoitetaan muuntogeenisiä kasveja viljelevät jäsenvaltiot huolehtimaan toimenpiteistä, joilla estetään muuntogeenisten kasvien tahaton leviäminen naapurimaihin, joissa viljely on kielletty. Komissio huolehtii siitä, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSA:n muuntogeenisten kasvien ympäristöriskinarviointia koskeva ohjeistus saatetaan osaksi geenitekniikkalainsäädäntöä. EFSA:lle asetetaan lisävelvoite kerätä, analysoida ja asettaa yleisön saataville ympäristö- ja terveysriskejä koskevia tutkimustuloksia ja tiedottaa ilmenevistä riskeistä riskinhallinnasta vastaaville tahoille. 

EU:ssa on hyväksytty viljelyyn yksi muuntogeeninen maissi. Tätä hyönteistuholaisia kestävää maissia (MON810) ei viljellä Suomessa. Tuotehyväksyntäprosessissa ei ole vireillä viljelylupahakemuksia muuntogeenisistä kasveista, jotka soveltuisivat tai olisivat kiinnostavia viljeltäviksi Suomessa.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Kirsi Törmäkangas, STM, [email protected],
p. 02951 63353

Neuvotteleva virkamies Pirkko Kivelä, YM, [email protected],
p. 050 362 2041

Kaupallinen neuvos Leena Mannonen, MMM, [email protected]
p. 050 369 7616

verkkouutiset