Ministeriryhmä päätti palvelurakenteen selvitystyöryhmästä

Sosiaali- ja terveysministeriö 22.11.2012 11.36
Tiedote -

Selvityshenkilötyöryhmän tehtävänä on tukea palvelurakenneuudistuksen valmistelua selvittämällä alueellisesti parhaita sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisuja yhteistyössä kentän toimijoiden kanssa. Ratkaisujen tulee perustua hallitusohjelmaan ja sosiaali- ja terveyspoliittisen ministeriryhmän tekemiin linjauksiin.

Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministeriryhmä asettaa palvelurakenneuudistuksen tueksi selvityshenkilötyöryhmän. Ministeriryhmä päätti toimeksiannosta kokouksessaan torstaina 22. marraskuuta.

Ratkaisuissa on kiinnitettävä erityistä huomiota sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen parempaan yhdentymiseen. Tällöin vähenee ihmisten tarpeeton siirtely ja jonottaminen. Myös kustannuksia pystytään hallitsemaan paremmin. Sosiaali- ja terveyspalveluja on tarkasteltava alueittain niin, että vältetään turhia päällekkäisyyksiä.

Selvityshenkilöt tarkastelevat, miten voidaan saavuttaa riittävä sosiaali- ja terveydenhuollon kantokyky kullakin selvitysalueella. Selvityshenkilöt arvioivat myös, millaiset valmiudet kunnilla on muodostaa palvelurakenne, joka noudattaa ministeriryhmän linjauksia. Myös alueelliset piirteet, kuten harva asutus tai kielelliset olosuhteet, on otettava huomioon.

Kunnalla tai sosiaali- ja terveydenhuoltoalueella on riittävä kantokyky, kun sen talous on kestävä ja vakaa, ja palvelujen järjestämiseen ja omaan palvelutuotantoontarvittava osaaminen on varmistettu. Lisäksi kunnalla tai sote-alueella täytyy olla riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä sekä kyky huolehtia sosiaali- ja terveydenhuollon edellyttämästä infrastruktuurista. Myös väestöpohjan on oltava riittävän suuri.

Selvitystyö on tarkoitettu kuntien päätöksenteon tueksi, kun ne tekevät omat kuntarakenneselvityksensä ensi vuonna. Kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuoltoalueiden määrä ja tarkempi rakenne määritellään sen jälkeen, kun kuntarakenteen keskeiset ratkaisut ovat selvillä. Palvelujen järjestämislain kirjoitus aloitetaan ministeriössä 1.3.2013. Järjestämislaki astuu voimaan aikaisintaan vuonna 2015.

Määräaika helmikuun loppuun

Selvitystyöryhmän nimittää peruspalveluministeri, ja sitä johtaa STM:n kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee. Työryhmän toimeksiannon määräaika on 28.2.2013.

Lisätietoja

sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko, p. 050 511 3107
peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson, p. 050 512 2282
valtiosihteeri Sinikka Näätsaari, p. 040 731 2384
kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee, p. 040 532 8249


 Liitteet

Palvelurakenneuudistuksen selvityshenkilöiden toimeksianto.pdf (53.4 kB )

 

 


Muualla palvelussamme

Palvelurakenneuudistus osana kuntauudistusta

Maria Guzenina-Richardson