Ministeri Mattila EU:n työ- ja sosiaaliministerikokoukseen Maltalle

Sosiaali- ja terveysministeriö 3.4.2017 8.00
Tiedote 46

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila osallistuu EU:n epäviralliseen työ- ja sosiaaliministerikokoukseen 3. –4. huhtikuuta Maltalla.

Kokouksen teemana on työn kannattavuus, joka on Maltan tärkeimpiä aiheita EU-puheenjohtajuuskaudellaan.

Työministerit keskustelevat työvoiman osaamisesta sekä epätasa-arvon torjumisesta EU:n työmarkkinoilla, ja sosiaaliministerit keskustelevat siitä miten työmarkkinat voivat lisätä sosiaalista osallisuutta. Ministerit keskustelevat myös työssäkäyvistä köyhistä.

Koulutuksella on keskeinen merkitys työvoiman osaamisen kehittämisessä ja köyhyyden torjunnassa.

Suomi pitää tärkeänä epätasa-arvon torjumista työmarkkinoilla. Yhdenvertaisuuden kannalta on aiempaa tärkeämpää luoda kaikille edellytykset päästä työmarkkinoille. Suomessa työssä käyvien köyhyyttä torjutaan kattavalla työehtosopimusjärjestelmällä. Sukupuolten välisiä palkkaeroja voidaan puolestaan torjua muun muassa palkkaratkaisuilla, työpaikan tasa-arvosuunnitelmilla ja puuttumalla työmarkkinoiden jakautumiseen sukupuolen mukaan.

Suomi ei kannata Euroopan laajuista työttömyysturvaa tai vähimmäispalkkaa.

Suomi katsoo, että sosiaalisen osallisuuden lisäämisessä lähtökohtana tulee olla toimeentulon turvaava ja säällinen työ, johon jokaisella on oikeus. Myös työmarkkinoiden rakenteita pitää parantaa siten, että heikossa asemassa olevat ryhmät voivat työllistyä.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Pirjo Pietilä-Kainulainen p. +358 2951 63677