Ministeriryhmä evästi palvelurakenneuudistuksen valmistelua

Sosiaali- ja terveysministeriö 31.5.2012 12.09
Tiedote -

Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministeriryhmä evästi torstaina 31. toukokuuta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen jatkovalmistelua.

Ministeriryhmä tarkasteli kokouksessaan vaihtoehtoisia malleja julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaksi palvelurakenteeksi. Malleja on luonnosteltu sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä, jonka väliraportin virallinen aikaraja oli asetettu toukokuun loppuun. Työ liittyy hallituksen kuntauudistukseen.

Ministeriryhmä valitsi jatkotyön pohjaksi mallin, jossa kunnat tai sosiaali- ja terveydenhuollon alueet vastaavat laajennetusta perustason palvelujen järjestämisestä mukaan lukien merkittävä osa sairaalahoitoa. Erityisvastuualueiden roolia selkeytetään jatkotyössä.

Päätettävästä kuntarakenteesta riippuu, montako sosiaali- ja terveydenhuollon aluetta tarvitaan vahvojen peruskuntien lisäksi. Työryhmän on otettava jatkotyössä huomioon alueelliset erityispiirteet ja kuntauudistuksen aikataulu.

Sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestettävä jatkossa riittävän suurissa kokonaisuuksissa. Muuten julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuutta ei pystytä turvaamaan. Tärkeää on myös koota sosiaali- ja terveydenhuolto yhteen saman järjestäjän vastuulle.

Hallitusohjelman mukaan uusien peruskuntien pohjalta syntyvässä palvelurakenteessa sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja järjestämisvastuu on kunnilla.

Työ jatkuu hallituksen linjausten pohjalta

Hallitus käsittelee palvelurakenneuudistusta kuntarakenneuudistuksen yhteydessä tiistaina 5. kesäkuuta.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä täsmentää ehdotustaan ministeriryhmän linjausten pohjalta juhannukseen mennessä. Työryhmän tulee valmistella vuoden loppuun mennessä esitys sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteeksi.

Kunta- ja palvelurakenneuudistusta valmistellaan, koska pienillä kunnilla on vaikeuksia selviytyä perustehtävistään, väestön terveyserot ovat kasvaneet ja peruspalvelut heikentyneet. Palvelujen saatavuus ja laatu vaihtelevat eri alueilla, sillä kuntien voimavarat ovat hyvin erilaiset. Tilanne vaikeutuu merkittävästi, kun väestö ikääntyy ja työikäisten määrä vähentyy. Palvelut on järjestettävä nykyistä vaikuttavammin ja tehokkaammin.

Työryhmän käsittelemät mallit ja välijohtopäätökset ovat liitteinä.

Lisätietoja

sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko, p. 050 511 3107
peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson, p. 050 512 2282
kansliapäällikkö Kari Välimäki, p. 09 160 73763


Liitteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetyöryhmän välijohtopäätökset käsitellyistä malleista.pdf (14.5 kB )

Työryhmän esitys: sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen vaihtoehtoja (mallit).pdf (121.9 kB )


Muualla palvelussamme

Palvelurakenneuudistustyöryhmä

Muualla verkossa

Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministeriryhmä