Lausuntopyyntö työttömyysturvalain ja kotoutumislain muutoksista

Sosiaali- ja terveysministeriö 25.8.2016 16.02
Tiedote 118/2016

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja lakiehdotuksesta, jolla pyritään tehokkaaseen turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien kotoutumiseen.

Lakiesityksessä ehdotetaan muun muassa, että oleskeluluvan Suomesta saaneelle työttömille työnhakijoille maksettaisiin työmarkkinatuen sijaan kotoutumistukea. Kotoutumistuen tavoitteena olisi tukea ja edistää maahanmuuttajien mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Tältä ajalta maksettavan kotoutumistuen määrä olisi 90 prosenttia peruspäivärahan määrästä ja tukea maksettaisiin enintään kolmen vuoden ajan.

Lakiehdotuksen tarkoituksena on turvata työttömien maahanmuuttajien perustoimeentulo taloudellisesti kestävällä tavalla. Lakiehdotuksella pyritään myös aktivoimaan ja edistämään maahanmuuttajien integroitumista yhteiskuntaan.

Lausuntoaikaa on 6.9.2016 asti.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Katriina Alaviuhkola p. 02951 63167, [email protected]

ylitarkastaja Mira Saloheimo p. 02951 63154, [email protected]

Lausuntopyyntö

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta sekä asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 a §:n 2 momentin 2 kohdan kumoamisesta