Lapsilisä nousee 2004

Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2003 12.57
Tiedote 242/2003

Hallitus esittää, että ensimmäisestä lapsesta maksettavaa lapsilisää korotetaan nykyisestä 90 eurosta 100 euroon kuukaudessa. Toisesta lapsesta maksettavan lapsilisän määrä olisi edelleen 110,50 euroa, kolmannesta lapsesta 131 euroa, neljännestä lapsesta 151,50 euroa ja jokaisesta seuraavasta lapsesta 172 euroa kalenterikuukaudessa.

Lapsilisän yksinhuoltajakorotusta ehdotetaan nostettavaksi nykyisestä 33,60 eurosta 36,60 euroon lasta kohden kuukaudelta.

Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä tiistaina 16. syyskuuta. Presidentin on myös tarkoitus antaa esitys eduskunnalle tiistaina. Hallituksen esitys liittyy vuoden 2004 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2004 alusta.

Lisätietoja: Hallitussihteeri Anne Kumpula puh. (09) 160 72364