Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta

Sosiaali- ja terveysministeriö 14.11.2016 16.30
Uutinen

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on antanut lausuntonsa sote- ja maakuntauudistuksesta. Muutosohjelman tavoitteena on vähentää eriarvoisuutta, lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia, hillitä kustannusten kasvua ja alentaa kustannuksia kokoamalla yhteen nykyiset hajanaiset palvelut lapsi- ja perhelähtöiseksi kokonaisuudeksi. Tavoitteet ovat samat kuin sote- ja maakuntauudistuksella.

LAPE:n lausunnossa arvioidaan, missä määrin lakiesitys mahdollistaa ja edistää tai estää ja asettaa riskialttiiksi näiden tavoitteiden saavuttamista.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman lausunto sote- ja maakuntauudistukseen

LAPE hankeuutinen kärkihankkeet