FI SV

Kommuninfo: Underhållsbidrag och underhållsstöd sjunker något

18.12.2015 13.10
Nyhet 15/2015

Underhållsbidrag och underhållsstöd justeras enligt levnadskostnadsindex från och med ingången av år 2016. Index har sjunkit med 0,26 %.

Effekten är liten. Fullt underhållsstöd sjunker till exempel med 40 cent per månad.

Justeringen gäller samtliga gällande avtal om underhållsbidrag som ingåtts med stöd av lagen om underhåll för barn.

Läs Kommuninfo 15: Underhållsbidrag och underhållsstöd sjunker från och med 1.1.2016

För mer information

Underhållsstöd
Annika Juurikko, regeringssekreterare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 242, [email protected]

Underhållsbidrag
Outi Kemppainen, lagstiftningsråd, justitieministeriet, tfn 0295 150 260, [email protected]