FI SV

Kommentoi genomistrategiaa Otakantaa-palvelussa

16.3.2015 14.27
Uutinen N5-65805

Genomistrategia etsii vastauksia kysymykseen, miten tietoa ihmisen perimästä voitaisiin hyödyntää tehokkaasti suomalaisessa terveydenhuollossa. Sinäkin voit vaikuttaa strategian sisältöön Otakantaa.fi-palvelussa viimeistään 25. maaliskuuta.

"Genomistrategian tavoitteena on, että muutaman vuoden kuluttua genomitietoa hyödynnetään tehokkaasti terveydenhuollossa ja ihmisten omassa elämässä. Strategialla halutaan varmistaa, että mahdollisuus käyttää omaa perimäänsä koskevaa terveystietoa on varallisuudesta riippumatta kaikkien saatavilla", kertoo lääkintöneuvos Jaakko Yrjö-Koskinen.

Otakantaa.fi-palvelun kautta pyydetyt kommentit ja muutosehdotukset otetaan huomioon strategian viimeistelyssä. Jokaista muutosehdotusta harkitaan.

Genomitieto auttaa valitsemaan yksilölle toimivimmat hoidot ja lääkkeet

Genomitiedon eli ihmisen koko perimästä saatavan tiedon käyttö yleistyy terveydenhuollossa lähivuosina nopeasti. Se ohjaa kehitystä kohti niin sanottua yksilöllistettyä lääketiedettä: tulevaisuudessa terveyden edistäminen ja sairauksien hoito suunnitellaan usein yksilöllisesti ihmisen perimästä saatavan tiedon perusteella.

Nopeasti kehittyvän geenitekniikan avulla voidaan jo muutaman vuoden sisällä

todentaa useimmat yhden geenivirheen aiheuttamista harvinaisista sairauksista yksinkertaisella geenitestillä valita mahdollisimman tehokas hoito tavallisimpiin sairauksiin yksilöllisin perustein (esimerkiksi syöpähoidot) selvittää, mitkä lääkkeet tehoavat ja aiheuttavatko ne sivuvaikutuksia juuri tietylle ihmiselle sekä selvittää yksilön geneettinen alttius sairastua yleisiin sairauksiin, jolloin häntä voidaan tukea valitsemaan sairastumisriskiä vähentäviä elämäntapoja. Lisätiedot

lääkintöneuvos Jaakko Yrjö-Koskinen, p. 050 348 4877, [email protected]
johtava asiantuntija Tuula Tiihonen, Sitra, p. 040 160 9070, [email protected]
professori, ylilääkäri Kristiina Aittomäki, Helsingin yliopisto ja HUS, p. 050 427 1406, [email protected]