Kansliapäällikkö Sillanaukee ebola-kokouksessa Luxemburgissa

Sosiaali- ja terveysministeriö 12.10.2015 12.09
Uutinen 56

Länsi-Afrikassa ebolaan on sairastunut yli 28 400 ihmistä. Heistä 11 297 on kuollut. Epidemian vaikutukset ovat muuttaneet suhtautumista terveysturvallisuuteen. Epidemialla on terveyden lisäksi ollut myös laajat vaikutukset sekä globaaliin talouteen että paikallisesti maiden yhteiskunnalliseen kehitykseen eri sektoreilla. Kansainvälinen yhteisö kysyykin nyt, mitä varautumiseen liittyviä asioita ebola-epidemiasta voidaan oppia.

Tartuntatauteja ja terveysturvallisuuden vahvistamista muun muassa ebolaan liittyen pohditaan Luxemburgissa 12.–13. lokakuuta pidettävässä kokouksessa. Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee pitää tilaisuudessa puheen.

Suomella on laaja kokemus terveysturvallisuustyöstä. Suomi on kansainvälisen terveysturvallisuusohjelman, Global Health Security Agendan (GHSA) ohjausryhmän puheenjohtaja vuonna 2015.

Suomen johdolla GHSA-ohjelma on luonut toimintatavan, jolla voidaan riippumattomasti arvioida eri maiden kapasiteettia terveysturvallisuuden osalta. Näin kehittämistoimet ja investoinnit voitaisiin kohdistaa tarkoituksenmukaisesti. Arviointien pohjalta tehdään maakohtaiset suunnitelmat yhdessä kumppanien kanssa. Suunnitelmien avulla vahvistetaan maiden omia toimia tartuntatautien ja biologisten uhkien havaitsemisessa, ehkäisemissä ja hallinnassa. Arviointia kokeiltiin tämän vuoden alussa rohkaisevin tuloksin viidessä maassa, ja niitä jatketaan Suomen johdolla yhdeksässä maassa.

Terveysturvallisuuden vahvistamisessa olennaista on yhteistyö. Tärkeää on hallinnon alojen yhteistyö maatasolla ja kansainvälisten järjestöjen tehokkaampi yhteistyö globaalilla tasolla. Ebola-epidemian myötä on myös käynyt selväksi, että epidemioiden torjuminen on tehokasta vasta, kun myös kansalaisyhteiskunta osallistuu siihen.

GHSA-ohjelma on 50 maan ja keskeisten kansainvälisten järjestöjen yhteistyöfoorumi. Ohjelma tukee ja täydentää kansainvälisten järjestöjen työtä ja etenkin maailman terveysjärjestö WHO:n terveyssäännöstön toimeenpanoa.

Lisätietoja:

kansainvälisten asiain neuvos Outi Kuivasniemi, p. +358 2951 63117, [email protected]