Kansalaisjärjestöjen Peking+20-rinnakkaisraportin julkistaminen - Katso tilaisuus tallenteena

27.2.2015 10.30
Uutinen N5-65769

Tänä vuonna vietetään Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman 20-vuotisjuhlaa.

Vuonna 1995 hyväksytyn Pekingin toimintaohjelman pääperiaatteet ovat naisten aseman vahvistaminen, naisten oikeuksien toteuttaminen ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen sukupuolinäkökulmaa valtavirtaistamalla.

YK seuraa jäsenmaidensa toimintaa Pekingin toimintaohjelman toimeenpanemiseksi viisivuotisella arvioinnilla. Suomi toimitti oman kansallisen maaraporttinsa YK:lle toukokuussa 2014.

Suomen maaraportti - Pekingin toimintaohjelman ja YK:n yleiskokouksen 23. erityisistunnon sitoumusten toimeenpano

Sosiaali- ja terveysministeriö ja ulkoasiainministeriö vastaanottavat tänään kansalaisjärjestöjen Naisjärjestöjen Keskusliiton johdolla valmistellun Pekingin toimintaohjelman toimeenpanoa arvioivan rinnakkaisraportin Sanoista tekoihin, Naisten aseman ja sukupuolten tasa-arvon haasteet Suomessa 2015. 

Peking+20-rinnakkaisraportti tuo esiin kansalaisjärjestöjen näkemykset tasa-arvon tilasta kansallisesti ja niistä kansainvälisistä velvoitteista, joiden toteuttaminen ei ole vielä riittävästi edennyt.

Sanoista tekoihin - Naisten aseman ja sukupuolten tasa-arvon haasteet Suomessa 2015

Lisätietoja

Ylitarkastaja Hanna Onwen-Huma, STM, p. 0295 163 233
Ulkoasiainsihteeri Iina Peltonen, UM, p. 0295 351 576

verkkouutiset