Kainuu on edelläkävijä paljon palveluja tarvitsevien kotihoidossa

Sosiaali- ja terveysministeriö 26.10.2016 12.00
Uutinen

Kainuussa voi asua kotona, vaikka tarvitsisi paljon palveluja. Intensiivistä kotihoitoa saa 21 prosenttia kotihoidon asiakkaista, kun maan keskiarvo on 12 prosenttia. Kainuu on edelläkävijä kotihoidon mahdollistamisessa myös heille, jotka tarvitsevat paljon palveluja.

Kainuussa on myös saavutettu jo tavoite iäkkäiden omaishoidosta. Iäkkäiden omaishoidolle asetettiin valtakunnallinen kattavuustavoite, kun omaishoitolaki uudistui heinäkuussa 2016. Tavoite on n. 7 - 8 prosenttia suhteessa 75 vuotta täyttäneisiin.

Jatkossa Kainuun maakunnassa on tuhansia yli 75-vuotiaita nykyistä enemmän. Kotihoitoa tukevien asumisratkaisujen lisäämiseen on kiinnitettävä huomiota. Perhehoito on yksi uusista vaihtoehdoista.

Alueen muutosagentti sovittaa yhteen iäkkäiden palvelujen kokonaisuutta

Iäkkäiden palveluja kehitetään hallituksen kärkihankkeessa, jonka tavoitteena on saada iäkkäille sekä omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut. Hankkeesta rahoitetaan myös maakuntien alueilla toimivien muutosagenttien toimintaa.

Kainuun alueella muutosagenttina toimii vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen. Muutosagentin keskeisin tehtävä on muodostaa maakuntaan yhteen sovitettu iäkkäiden palvelujen kokonaisuus.

”Kainuun lähtötilanne poikkeaa monesta muusta maakunnasta, sillä täällä on meneillään jo 12. vuosi iäkkäiden maakunnallista palvelukokonaisuutta. Ei kuitenkaan riitä, että muutetaan rakenteita, tarvitaan myös palvelujen sisällöllistä kehittämistä sekä ajantasaista tiedolla johtamista”, muutosagentti kertoo.

”Kainuun haasteena onkin saattaa iäkkäiden maakunnallinen palvelukokonaisuus uudelle uralle, jossa ikääntyneille on tarjolla nykyistä enemmän kevyempiä, lyhytaikaisia ja kuntouttavia palveluja yli tulosaluerajojen, aina erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja vanhuspalveluihin”, hän jatkaa.

Kärkihanke lyhyesti

STM:n hallinnoimassa kärkihankkeessa uudistetaan kotihoitoa ja vahvistetaan omaishoitoa ja perhehoitoa. Muutos tehdään ja juurrutetaan käyttöön laajoissa, useiden eri toimijoiden yhteisissä kokeiluissa. Kärkihankkeen toteuttamiseen on käytettävissä yhteensä 30 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018.

THL ja STM järjestävät loka-joulukuussa sarjan maakuntatilaisuuksia, jotka saattavat muutoksen keskeiset toimijat yhteen. Tilaisuuksia on yhteensä 19

Kärkihanketta voi seurata Twitterissä aihetunnisteella #ikiomat. Maakuntatilaisuuksien aikataulut ja materiaalit löytyvät verkko-osoitteella www.thl.fi/iomaakunnat.

Lisätietoja

johtaja Päivi Voutilainen, STM, p. 02951 63403, [email protected]

projektipäällikkö Anja Noro, STM, p. 029516 3006, [email protected]

tutkimuspäällikkö Sari Kehusmaa, THL, p. 029 524 7914, [email protected]

muutosagentti Eija Tolonen, Kainuun sote, p. 044 7101669, [email protected]
 

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa