Kaikki maakunnat hakivat rahoitusta lapsi- ja perhepalveluiden uudistamiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö 10.11.2016 13.12
Uutinen

Koko Suomi kehittää lasten, nuorten ja perheiden palveluita ja toimintakulttuuria. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma vastaanotti määräaikaan mennessä valtionavustushakemuksen jokaisen maakunnan alueelta. Valtionavustusten hakuaika loppui viime perjantaina. Päätökset tehdään loppuvuoden 2016 aikana, ja maakuntien muutostyö alkaa vuoden 2017 alusta.

Valtionavustusta oli mahdollista hakea hankkeille, jotka edistävät muutosohjelman tavoitteita ja kohdistuvat yhteen tai useampaan sen kehittämiskokonaisuuksista. Näitä ovat lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvan toimintakulttuurin edistäminen, perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto, varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena sekä erityis- ja vaativimman tason palvelujen kehittäminen.

Muutosohjelmassa ollaan hyvin tyytyväisiä siihen, että jokaisesta maakunnasta sekä pääkaupunkiseudulta tuli kärkihankkeelle yksi hankekonsortion laatima valtionavustushakemus (yhteensä 19 hankekokonaisuutta). Hankekonsortio saattoi koostua kunnista tai kuntayhtymistä, järjestöistä, seurakunnista ja yrityksistä.

Muutosagenttien haku jatkuu

Muutosohjelma rahoittaa myös maakuntien alueilla toimivien muutosagenttien toimintaa vuoden 2018 loppuun. Muutosagentin keskeisin tehtävä on edistää ja koordinoida hankkeen tavoitteiden toteutumista tulevassa maakunnassa. Hän luo hyvät edellytykset ja kehitysmyönteisen ilmapiirin lasten, nuorten ja perheiden muutosohjelman toteutumiselle.

Kärkihankkeen muutosagenttien haku on jatkuva. Hakemuksia toivotaan kuitenkin vuoden 2016 loppuun mennessä. Tähän mennessä  neljä muutosagenttia on aloittanut tehtävässään. Oman muutosagentin ovat saaneet Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Satakunta ja Keski-Pohjanmaa. Rekrytointiprosessi on käynnissä kuudessa maakunnassa.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Näin halutaan edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta.

Lisätietoja

hankepäällikkö Hanne Kalmari, p. 0295 163 046

ohjausryhmän puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, p. 050 530 9697

Uutista täydennetty 10.11. klo 15.55. Lisätty muutosagentin jo saaneet maakunnat.

LAPE hankeuutinen kärkihankkeet