Itsemääräämisoikeuslaki

Uudella lailla pyritään vahvistamaan asiakkaan ja potilaanitsemääräämisoikeutta sekä vähentämään rajoitustoimenpiteidenkäyttöä.

Samalla turvataan kaikille perustuslain mukainen välttämätönhoito ja huolenpito sekä parannetaan henkilöstön oikeusturva.

Tällä hetkellä potilaan ja sosiaalihuollon asiakkaanperusoikeuksien rajoittamista koskeva lainsäädäntö on puutteellistaeikä vastaa perustuslain tai kansainvälisten sopimustenvaatimuksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaidenoikeusturvassa on aukkoja, ja henkilöstö joutuu toimimaan käytännöntilanteissa epäselvin valtuuksin.

Aikataulu ja aineistot

Hallitus antoi esityksen eduskunnalle 28.8.2014.

Hallituksen esityseduskunnalle laiksi sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaanitsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoitustoimenpiteidenkäytön edellytyksistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi(Finlex)

Lakiluonnosta on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriönasettamassa työryhmässä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaanitsemääräämisoikeus -työryhmä

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaanitsemääräämisoikeus. Työryhmän loppuraportti

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Riitta Burrell, p. 0295163588
neuvotteleva virkamies Pia-Liisa Heiliö, p. 02951 63372
sosiaalineuvos Viveca Arrhenius, p. 02951 63286