FI SV

Perhekodeissa hoidetaan nykyään keskimäärin alle kahta lasta

2.3.2015 7.04
Uutinen N5-65774
Sosiaali- ja terveysministeriö selvitti osana perhehoitolain muutoksen valmistelua, kuinka paljon Suomessa on yli neljän lapsen tai nuoren perhekoteja. Suurimmilta kunnilta saatujen tietojen perusteella valtaosassa toimeksiantosuhteisia perhekoteja hoidetaan yhtä tai kahta lasta.

"Laki on vakiinnuttamassa nykytilannetta: useissa kunnissa on jo nyt käytäntönä, että perhehoitoon sijoitetaan enintään neljä lasta tai nuorta", kertoo hallitussihteeri Liisa Holopainen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Lastensuojelun rekisterinpitäjä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lukujen mukaan Suomessa oli vuoden 2013 lopussa noin 4300 lasten ja nuorten perhehoitokotia. Niihin oli sijoitettu reilut 5700 alaikäistä.

Perhehoitomuotoja on kaksi: toimeksiantoperusteinen ja ammatillinen. Toimeksiantoperusteinen sopimus solmitaan perhehoitajan ja kunnan tai kuntayhtymän välillä. Ammatillisessa perhehoidossa on kyse siitä, että palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta. Ammatillisessa perhekodissa saisi uuden lain mukaan hoitaa edelleen enintään seitsemää alaikäistä.

Kukaan ei joudu lähtemään nykyisestä hoitopaikastaan

Uuden lain siirtymäsäännökset turvaavat sen, ettei yhdenkään ennen lain voimaantuloa perhekotiin sijoitetun lapsen tarvitse vaihtaa hoitopaikkaa. Myös sisarusten sijoittaminen samaan perhekotiin on lain muuttumisen jälkeenkin mahdollista, vaikka perhekodissa ylittyisi neljän hoidettavan raja.

Täysi-ikäisiä voi olla perhehoidossa edelleen seitsemän

Nykyään voimassa oleva perhehoitoa koskeva lainsäädäntö on tehty lapsia ajatellen. Valmisteilla oleva laki ottaa huomioon lasten lisäksi myös vammaisten ja ikäihmisten tarpeet. Täysi-ikäisiä hoidettavia, esimerkiksi vammaisia tai ikäihmisiä, saa jatkossakin olla perhekodissa yhtä aikaa seitsemän, kun kyseessä on toimeksiantosopimus.

"Uskomme, että kodinomainen hoitomuoto lisääntyy oleellisesti uuden lain myötä. Laitoshoitoa edullisempi hoitomuoto säästää kuntien rahoja", toteaa neuvotteleva virkamies Marjo Lavikainen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Uusi laki kehittää perhehoitoa

Valmisteilla olevan perhehoitolain tarkoituksena on

edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia kehittää perhehoitoa niin, että entistä useampi henkilö voi saada kodinomaista hoitoa mahdollistaa perhehoito myös hoidettavan kotona sekä selkeyttää ja yhdistää perhehoitoa koskevaa lainsäädäntöä. Lisätiedot

hallitussihteeri Liisa Holopainen, p. 0295 163 408, [email protected]
neuvotteleva virkamies Marjo Lavikainen, p. 0295 163 581, [email protected]