Huumeiden käyttäjien hoitoa lisätään valtionavustuksella

Sosiaali- ja terveysministeriö 23.1.2003 11.00
Tiedote 16/2003

Valtioneuvosto on antanut asetuksen valtion tämän vuoden talousarviossa olevan kunnille ja kuntayhtymille huumeiden käyttäjien hoitoon tarkoitetun 7 750 000 euron valtionavustuksen myöntämisperusteista.

Tämän vuoden määrärahan jaossa painotetaan opioidiriippuvaisten vieroitus-, korvaus- ja ylläpitohoitoa huomattavasti enemmän kuin viime vuoden valtionavustusta jaettaessa. Näiden hoitojen tarve kasvaa, koska buprenorfiinin (esim. Subutex) henkilökohtainen maahantuonti vähenee kuluvana vuonna huomattavasti Schengen-sopimuksen toimeenpanon vuoksi. Avustus on tarkoitettu hoidon lisäämiseen ja tehostamiseen, mutta rahaa voidaan myöntää myös viime vuoden määrärahalla aloitettujen hoitojen jatkamiseen tai tehostamiseen, jos hankkeet tähän mennessä saatujen tietojen perusteella ovat olleet tuloksellisia.

Kunnat ja kuntayhtymät hakevat avustusta lääninhallitukselta. Lääneille myönnettävän avustuksen määrä perustuu kahdelta kolmasosalta läänin alueen amfetamiinien ja opiaattien käyttäjien määrään ja yhdeltä kolmasosalta läänin alueen 15-34-vuotiaiden määrään.

Lisätietoja: ylilääkäri Terhi Hermanson, puh. 09-160 73901