Hoitojonojen purkaminen käynnissä

Sosiaali- ja terveysministeriö 5.3.2003 8.00
Tiedote 73/2003

Eduskunta myönsi viime vuoden lisätalousarviossa sairaanhoitopiireille 25 miljoonan euron valtionavustuksen tutkimus- ja hoitojonojen purkamiseen. Avustuksen saamisen ehtona oli, että sairaanhoitopiirin jäsenkunnat maksavat valtionavustuksella tuotetuista tai hankituista palveluista puolet siitä, mikä niiden olisi maksettava palveluista sairaanhoitopiirissä tavanomaisesti noudatetun maksuperusteen mukaan.

Sairaanhoitopiirin on käytettävä yksi neljännes avustuksesta polikliinisten hoitotarpeen arviointijonojen ja polikliinisten tutkimus- ja hoitojonojen purkamiseen sekä kolme neljäsosaa leikkaus- ja hoitojonojen purkamiseen. Avustuksen myöntämistä koskeviin päätöksiin on tarkoitus sisällyttää tarkempia ehtoja siten, että osa ensiksi mainitusta osuudesta olisi käytettävä avohuollollisten mielenterveyspalveluiden ja mielenterveydellisen kuntoutuksen tukemiseen.

Kaikki sairaanhoitopiirit hakivat ja saivat avustuksen täysimääräisenä. Sosiaali- ja terveysministeriö päätti rahojen jakamisesta 17.9.2002. Myönnetystä valtionavustuksesta oli viime vuoden loppuun mennessä käytetty lähes kolme miljoonaa euroa eli 12 prosenttia koko valtionavusta. Valtionavusta oli viime vuonna maksettu sairaanhoitopiireille puolet (12,5 milj. euroa, ja siitä summasta oli käytetty 24 prosenttia.) Lähes 14 000 potilasta on hoidettu. Heistä runsaat 10 000 potilasta oli poliklinikkapotilaita. Yli 3 500 potilaalle tehtiin tutkimus- tai hoitotoimenpide; niistä 1100 oli kaihileikkauksia.

Jonojen purku on käynnistynyt sairaanhoitopiireissä eri tahdissa. Kolme sairaanhoitopiiriä, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo ja Pohjois-Pohjanmaa, olivat käyttäneet yli puolet avustuksesta. Muutama sairaanhoitopiiri aloittaa jonojen purkamisen vasta tänä vuonna. Pohjois-Savo, Satakunta, Pohjois-Karjala, Itä-Savo ja Lappi olivat käyttäneet avustuksestaan alle viisi prosenttia. Monet näiden sairaanhoitopiirien jäsenkunnista ovat talousarviossaan varautuneet jononpurkuun vasta tänä vuonna.

Useimmat sairaanhoitopiirit ovat viime vuoden lopulla käyneet neuvotteluja oman henkilöstönsä kanssa ja tehneet käytännön järjestelyt jonojen purkamisesta itse, ja osa sairaanhoitopiireistä on pyytänyt tarjoukset ulkopuolelta. Varsinaiseen purkuun on päästy vasta marras- joulukuussa, ja se jatkuu täysipainoisesti tänä vuonna.

Hoitojonojen purku kokonaisuudessaan on lähtenyt liikkeelle odotusten mukaisesti. Kun jonojenpurkupotilaat on pääasiassa hoidettu kahden kuukauden aikana, voidaan hoidettujen potilaiden lukumäärää verrata sairaanhoitopiireissä tavallisesti kahden kuukauden aikana hoidettujen potilaiden määrään. Jononpurkurahan avulla poliklinikkapotilaita oli hoidettu noin 8 prosenttia, leikkauspotilaita noin 5 prosenttia ja kaihileikkauspotilaita noin 20 prosenttia enemmän kuin tavallisesti kahdessa kuukaudessa.

Kun monet sairaanhoitopiirit aloittivat jonojen purkamisen täydellä teholla vasta tänä vuonna, voidaan olettaa, että purkuvauhti on tämän vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana jatkunut vähintään samanlaisena. Valtionavustuksen lopullisessa käyttöselvityksessä vuoden lopulla saadaan tiedot hoitoa odottavien lukumäärän ja odotusaikojen kehityksestä kussakin sairaanhoitopiirissä erikoisaloittain.

Lisätietoja:

Lääkintöneuvos Martti Rissanen, STM, puh. 050 554 4681