Haettavana kaksi miljoonaa euroa valtionavustuksia ruoka-apuun ja päihderiippuvaisten tukeen

Sosiaali- ja terveysministeriö 2.6.2017 14.31
Tiedote 85/2017

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) asettaa haettavaksi kaksi miljoonaa euroa valtionavustuksia erityisen tuen tarpeessa olevien ruoka-apuun ja päihderiippuvaisten tukeen.

Avustuksia voivat hakea yleishyödylliset yhteisöt, järjestöt tai säätiöt.

Avustukset on jaettu kahteen eri osa-alueeseen:

  • Päihderiippuvaisten tuki
  • Ruoka-apu erityisen tuen tarpeessa oleville

Molempiin osa-alueisiin STM myöntää miljoona euroa. Molemmissa osa-alueissa ministeriön on tarkoitus jakaa avustukset yhdelle tai useammalle hakijalle.

Päihderiippuvaisten tuki

Valtionavustuksilla STM tukee hankkeita, jotka kehittävät järjestöjen roolia päihderiippuvaisten auttamiseksi. Avustuksilla on tarkoitus tukea järjestöjen työtä, joka tavoittaa heikoimmassa asemassa olevia päihteiden käyttäjiä. Tällaista työtä on esimerkiksi katuklinikat.

Ruoka-apu

Avustus on tarkoitettu valtakunnallisille hankkeille, jotka järjestävät ruoka-apua erityisen tuen tarpeessa oleville.

Hakukelpoisuus ja avustusten myöntäminen

Hakijoina voivat olla yleishyödylliset yhteisöt, järjestöt tai säätiöt. Yksityishenkilöt eivät voi hakea avustuksia.

STM kiinnittää avustusten myöntämisessä erityistä huomiota siihen, miten toiminta vaikuttaa avustettaviin. Alueen kuntien ja kuntayhtymien sekä seurakuntien, järjestöjen ja yritysten kanssa tehtävän yhteistyön STM katsoo eduksi.

Lisäksi STM edellyttää, että hankkeen toimenpiteet on kuvattu ja mallinnettu selkeästi ja että ne perustuvat tutkittuun tietoon tai hyväksi havaittuihin toimintatapoihin ja ne sopivat palvelujärjestelmän tarpeisiin.

Ministeriö ei edellytä hakijoilta omarahoitusosuutta.

Hakemukset

Avustushakemukset on toimitettava viimeistään 22.6.2017 sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon osoitteeseen [email protected] tai STM kirjaamo PL 33, 00023 Valtioneuvosto.

Lisätiedot

Avustusten haku:
Neuvotteleva virkamies Matti Pulkkinen, p. 02951 63199, [email protected]

Päihderiippuvaisten tuki:
Neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, puh. 02951 63713, [email protected]